Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Liturghie arhierească la început de an şcolar

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, 15 septembrie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul cadrelor didactice şi al elevilor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, în clădirea de pe strada Republicii, nr. 48, săvârşind Sfânta Liturghie arhierească în Paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”, în sobor de preoţi şi diaconi, cu prilejul începutului noului an şcolar, 2013-2014, în prezenţa profesorilor, a elevilor şi a părinţilor acestora.

După citirea pericopei evanghelice duminicale de la Sfântul Evanghelist Marcu, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit celor prezenţi despre providenţiala coincidenţă de anul acesta dintre Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci şi începutul anului şcolar, an şcolar care trebuie să stea sub semnul Sfintei Crucii, al renunţării şi al jertfei, pentru a se ajunge la biruinţă şi la performanţă. Preasfinţia Sa a amintit şi faptul că în această zi mai sunt prăznuiţi un mare Ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, şi un mare mucenic daco-roman, Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul:

„Pericopa evanghelică din această Duminică vorbeşte despre Crucea Mântuitorului Iisus Hristos ca Jertfă, pe care noi oamenii suntem chemaţi să ne-o însuşim prin jertfa noastră proprie. Noi devenim purtători de Hristos dacă Îl urmăm pe Domnul Hristos în drumul Crucii Sale şi acceptăm crucea pe care o avem de purtat, dacă primim în viaţa noastră, cu bucurie şi credinţă, toate jertfele şi sacrificiile pe care trebuie să le facem pentru ca să ne împlinim rostul pe acest pământ.”

„Fiecare dintre noi este chemat de Mântuitorul Iisus Hristos spre a se jertfi, adică a lăsa la o parte lucrurile trecătoare ale lumii acesteia pentru a căuta şi dobândi valorile netrecătoare, veşnice şi nepieritoare, la care suntem poftiţi cu toţii în Împărăţia cerurilor, inaugurată prin jertfa de pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos”, a arătat Ierarhul.

 „Viaţa de creştin nu este în lumea aceasta o viaţă uşoară, nu a fost şi nu va fi. De la începuturile Bisericii şi până astăzi, a fi creştin şi a trăi cu demnitate viaţa înseamnă a rezista la tot feluri de valuri tulburi care încearcă să înlăture moştenirea creştină pe care noi toţi am primit-o cu multă scumpătate şi a pune în loc doar lucruri trecătoare, tot atât de perisabile pe cât este şi viaţa noastră cea pământească. Aşadar, a fi creştin în zilele noastre, ca şi odinioară, înseamnă a-L mărturisi pe Mântuitorul Iisus Hristos, înseamnă a apăra credinţa, mai ales atunci când aceasta este atacată.”

„Societatea secularizată de azi, care încearcă să pună stăpânire pe tot mai multe inimi, caută pe diferite căi să îi îndepărteze şi să îi întoarcă pe oameni de la Domnul Hristos şi de la Crucea Lui. Prin modelul de viaţă propus cu insistenţă în societatea de astăzi, suntem invitaţi, ispitiţi, să cumpărăm cât mai mult, să consumăm tot mai mult, să irosim energia şi darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat pe lucruri nefolositoare. De aceea, când Biserica ne cheamă să postim, cum a fost şi ziua de ieri, a Înălţării Sfintei Cruci, trebuie să o facem, pentru ca prin rugăciune, prin abstinenţă, prin răbdare, prin sacrificiu, să renunţăm la plăcerile păcătoase, la voia noastră, pentru a împlini voia Domnului nostru Iisus Hristos”, a spus Preasfinţia Sa.

„Şi în zilele noastre sunt încă voci care contestă prezenţa orei de Religie în şcolile româneşti şi a icoanelor în spaţiile publice, dorindu-se umilirea credinţei dreptmăritoare a poporului nostru. Acestea arată ce mare responsabilitate are, în sensul mărturisirii jertfelnice a Crucii Mântuitorului Iisus Hristos, o şcoală a Bisericii. De aceea, şcolile confesionale ale Bisericii noastre sunt rezistenţa pentru ziua de mâine, speranţa pentru viitorul neamului, răspunsul Bisericii pentru ca toate eforturile negative ale celor care caută să zădărnicească mărturisirea lui Dumnezeu şi a credinţei creştine în societate să nu aibă succes.”

Ca armă împotriva modelului superficial pe care îl propune lumea desacralizată de astăzi, Chiriarhul Oradiei i-a îndemnat pe elevi la a adăsta cât mai mult la lumina cărţilor, pentru a se educa, având la bază o cultură solidă, dublată de o formare morală şi spirituală prin care să discearnă superficialitatea, abuzul şi folosirea inadecvată a noilor tehnologii, care înrobesc tot mai mult tineretul:

„O astfel de şcoală ca cea în care ne aflăm este chemată, cu multă bucurie de Mântuitorul Iisus Hristos, să fie cu adevărat misionară. Voi, dragi elevi, sunteţi micii misionari ai Bisericii, urmând să Îl mărturisiţi pe Domnul Hristos şi să le arătaţi fraţilor voştri şi surorilor voastre că Dumnezeu ne iubeşte şi că a renunţa la bunuri trecătoare, lumeşti, nu înseamnă a întoarce spatele progresului, ci înseamnă a te educa să trăieşti cumpătat, cu măsură, pentru a ajunge la adânci bătrâneţe şi pentru a putea începe călătoria înspre veşnicie în lumina lui Dumnezeu, aşa cum au făcut-o şi înaintaşii noştri.”

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba de Te-Deum la începutul anului şcolar, înălţându-se rugăciuni pentru dobândirea înţelepciunii şi ferirea de ispite a elevilor care se află în pragul noului an şcolar.

În cuvântul său, Preacucernicul Părinte Radu Rus, directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, a ţinut să mulţumească Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei pentru purtarea de grijă pe care a arătat-o şi o arată permanent faţă de această şcoală, care este „ctitoria şi şcoala de suflet a Preasfinţiei Sale”, şi în acelaşi timp să ceară ajutorul, călăuzirea şi binecuvântarea lui Dumnezeu pentru această şcoală, de care are atâta nevoie pentru a creşte şi a se dezvolta şi pe mai departe. Preacucernicia sa i-a asigurat pe toţi elevii, şi în special pe cei din clasa a IX-a, de toată căldura şi dragostea cu care sunt primiţi şi invitaţi să înveţe şi să crească spiritual în această şcoală a Bisericii.

În cuvântul de final, Preasfinţitul Părinte Sofronie i-a îndemnat pe elevi să îşi mărturisească cu curaj şi demnitate credinţa dreptmăritoare şi identitatea naţională, ce sunt statornicite de peste două milenii în aceste ţinuturi, şi le-a urat mult succes, atât lor, cât şi profesorilor, evidenţiind responsabilitatea la care sunt chemaţi şi standardul înalt, performanţa, la care trebuie să ţintească.

Cu prilejul acestei sărbători, deoarece profesorii şi elevii liceului adună de ceva vreme diferite obiecte vechi în vederea amenajării unui mic muzeu al şcolii, Ierarhul a oferit pentru muzeul liceului două viori vechi şi valoroase, din colecţia personală a familiei Preasfinţiei Sale.

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a luat fiinţă în anul 2007, prin grija şi strădaniile Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, ctitorul şcolii, fiind cel mai tânăr liceul din judeţul Bihor, dezvoltându-se de la un an la altul, şcolarizând în prezent 750 de copii şi tineri din toate ciclurile de şcolarizare, de la grădiniţă şi până la liceu. Din anul 2012 liceul funcţionează în clădirea vechii Academii Teologice din Oradea, ce aniversează anul acesta 90 de ani de la înfiinţare, clădire redobândită de Episcopia Oradiei ca urmare a demersurilor întreprinse de Preasfinţitul Părinte Sofronie, după ce fusese confiscată abuziv de către autorităţile comuniste în anul 1948, devenind sediu pentru diferite şcoli cu profil tehnic. Începând din acest an şcolar, 2013-2014, elevii Liceului Ortodox au posibilitatea să îşi desfăşoare programul specific de rugăciune şi studiu în condiţii optime, elevii de la profilul tehnic fiind transferaţi într-o altă locaţie, în timp ce elevii din ciclul primar şi gimnazial îşi desfăşoară în continuare activitatea în clădirea şcolii de pe strada Aluminei, nr. 88, din Oradea.

De asemenea, tot începând cu acest an şcolar, liceul şi-a extins nivelurile de învăţământ, prin înfiinţarea unui nou profil şi a unei noi clase de ştiinţe ale naturii la nivel liceal, precum şi prin afilierea unei grădiniţe din Oradea, situată în vecinătatea liceului.

<<click pe imaginea de mai sus pt. a vizualiza mai multe fotografii>>