Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Piesa de teatru „Plecare fără întoarcere” pusă în scenă la Oradea

Istoria l-a înscris pe voievodul martir Constantin Brâncoveanu în rândul marilor domnitori ai neamului românesc, iar Biserica l-a trecut în rândurile sfinţilor martiri, apărători ai credinţei creştine şi ctitori de locaşuri sfinte, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi de sfetnicul Ianache (Văcărescu),  canonizaţi cu toţii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1992.  

La împlinerea a 300 de ani (1714-2014) dela martiriul Sfinţilor Brâncoveni,la fericita iniţiativă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014 ca fiind Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Mai mult, pentru că cinstirea memoriei Sfântului Voievod Martir esteo datorie de conştiinţă a întregului neam românesc şi Guvernul României, prin hotărârea nr. 1167/2013, a declarat anul 2014, Anul Brâncoveanu.  

Sub aceste auspicii, pe parcursul întregului an 2014, în toată întinderea Patriarhiei Române, în ţară şi în străinătate, au avut şi mai au încă loc, manifestări religioase, culturale, artistice și educative. La iniţiativa şi cu înalta binecuvântare arhierească a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, în deplin acord cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, a organizat în acest an numeroase evenimente de natura celor evocate mai sus.  

De data aceasta, la propunerea Companiei de spectacole „CIVIC ART CvM“ din Bucureşti, în colaborare cu Teatrul „Regina Maria” din Oradea, miercuri, 5 noiembrie, de la 18:00, în sala de spectacole a Teatrului „Arcadia“ din urbea de pe malurile Crişului Repede, s-a jucat piesa de teatru „Plecare fără întoarcere“, un eveniment special dedicat Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.  

Piesa ilustrează ultimele momente din viaţa Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, fiind o dramatizare după romanele „Ultimul Constantin” de Ileana Toma, „Neamul Basarabilor ” de Aurel Petrescu şi adaptarea pieselor de teatru „Constantin Brâncoveanu” de Nicolae Iorga şi „Ultimul drum al lui Brâncoveanu” de Dan Tărchilă.  

Acţiunea spectacolului se petrece într-una din celulele închisorii „Ediculé” din Instanbul, cu puţin timp înaintea decapitării Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi şi a sfetnicului Ianache Văcărescu. Scenariul și regia îi aparțin domnului Marian Ciripan, actorul principal al piesei. Alături de domnia sa, din distribuţia spectacolului au mai făcut parte actorii: Cristina Moldoveanu, în rolul doamnei Marica, Corneliu Jipa, în rolul stolnicului Cantacuzino şi Cristi Dionise, în rolul trimisului sultanului.  

În încheierea reprezentației, Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, dirijat de Arhid. Prof. Ştefan Lakatos, a interpretat „Balada Sfinţilor Martiri Brâncoveni”.  

Evenimentul s-a bucurat de prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Chiriarhul Oradiei, a Preacucernicilor Părinți Consilieri din cadrul Permanenței Centrului Eparhial și a altor numeroși clerici, precum și de prezența cadrelor didactice și a elevilor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, din Oradea și a altor invitați, care s-au bucurat nespus de întâlnirea cu lecţia de patriotism autentic şi mărturisire mucenicească de credinţă ortodoxă a Sfinţilor Martiri Brâncoveni.