Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Piesa de teatru „Plecare fără întoarcere” pusă în scenă la Oradea

Istoria l-a înscris pe voievodul martir Constantin Brâncoveanu în rândul marilor domnitori ai neamului românesc, iar Biserica l-a trecut în rândurile sfinților martiri, apărători ai credinței creștine și ctitori de locașuri sfinte, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și de sfetnicul Ianache (Văcărescu),  canonizați cu toții de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1992.  

La împlinerea a 300 de ani (1714-2014) dela martiriul Sfinților Brâncoveni,la fericita inițiativă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014 ca fiind Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Mai mult, pentru că cinstirea memoriei Sfântului Voievod Martir esteo datorie de conștiință a întregului neam românesc și Guvernul României, prin hotărârea nr. 1167/2013, a declarat anul 2014, Anul Brâncoveanu.  

Sub aceste auspicii, pe parcursul întregului an 2014, în toată întinderea Patriarhiei Române, în țară și în străinătate, au avut și mai au încă loc, manifestări religioase, culturale, artistice și educative. La inițiativa și cu înalta binecuvântare arhierească a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, în deplin acord cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, a organizat în acest an numeroase evenimente de natura celor evocate mai sus.  

De data aceasta, la propunerea Companiei de spectacole „CIVIC ART CvM“ din București, în colaborare cu Teatrul „Regina Maria” din Oradea, miercuri, 5 noiembrie, de la 18:00, în sala de spectacole a Teatrului „Arcadia“ din urbea de pe malurile Crișului Repede, s-a jucat piesa de teatru „Plecare fără întoarcere“, un eveniment special dedicat Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni.  

Piesa ilustrează ultimele momente din viața Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, fiind o dramatizare după romanele „Ultimul Constantin” de Ileana Toma, „Neamul Basarabilor ” de Aurel Petrescu și adaptarea pieselor de teatru „Constantin Brâncoveanu” de Nicolae Iorga și „Ultimul drum al lui Brâncoveanu” de Dan Tărchilă.  

Acțiunea spectacolului se petrece într-una din celulele închisorii „Ediculé” din Instanbul, cu puțin timp înaintea decapitării Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi și a sfetnicului Ianache Văcărescu. Scenariul și regia îi aparțin domnului Marian Ciripan, actorul principal al piesei. Alături de domnia sa, din distribuția spectacolului au mai făcut parte actorii: Cristina Moldoveanu, în rolul doamnei Marica, Corneliu Jipa, în rolul stolnicului Cantacuzino și Cristi Dionise, în rolul trimisului sultanului.  

În încheierea reprezentației, Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, dirijat de Arhid. Prof. Ștefan Lakatos, a interpretat „Balada Sfinților Martiri Brâncoveni”.  

Evenimentul s-a bucurat de prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Chiriarhul Oradiei, a Preacucernicilor Părinți Consilieri din cadrul Permanenței Centrului Eparhial și a altor numeroși clerici, precum și de prezența cadrelor didactice și a elevilor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, din Oradea și a altor invitați, care s-au bucurat nespus de întâlnirea cu lecția de patriotism autentic și mărturisire mucenicească de credință ortodoxă a Sfinților Martiri Brâncoveni.