Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Evenimente culturale și științifice la Liceul Ortodox

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a avut loc miercuri, 25 ianuarie, respectiv joi, 26 ianuarie, o sesiune de comunicări științifice, prilejuită de proclamarea anului 2017, ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, în Patriarhia Română.

    Evenimentul s-a bucurat de o participare și de o asistență numeroasă din partea elevilor și a  profesorilor de la clasele cu profil teologic, cu atât mai mult cu cât în această perioadă a anului școlar, în săptămâna dinaintea sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan, patronii învățământului teologic ortodox, în cadrul Liceului Ortodox orădean se organizează mai multe evenimente culturale și artistice, sub genericul „Zilele Școlii”.

    În contextul aniversării Unirii de la 24 ianuarie 1859, evenimentul a debutat cu o  prezentare istorică, făcută de către domnul Florin Oros, profesor la catedra de istorie, a evenimentelor premergătoare actului Unirii, prezentare urmată de reprezentarea scenică a unei scurte piese de teatru, care a surprins realitățile sociale ale poporului român din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Elevii care au dat viață personajelor din acea perioadă au fost pregătiți de către doamna profesoară Ramona Urdea.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat pe două secțiuni. La secțiunea dedicată profesorilor, Pr. Prof. Alin Sonea a prezentat Icoana în lumea de azi, iar Pr. Prof. Alexandru Dulca a prezentat lucrarea cu tema Sfântul Ioan Damaschin, apologet al icoanei. Pr. Prof. Dorel Leucea a vorbit despre Sinodul al VII-lea ecumenic de la Constantinopol (787) – biruința Bisericii asupra ereziilor.

La secțiunea dedicată elevilor aceștia au prezentat mai multe teme, după cum urmează: Valentin Corb (XII A) – Rolul sfintelor icoane în Biserica Ortodoxă; Ionel Roșu (XI A) – Reprezentări iconografice ale Sfintei Treimi; Cătălin Balint (X A) – Primele icoane ale Mântuitorului Hristos și ale Fecioarei Maria; Gabriel Țoța (X A) – Viața și activitatea Sfântului Evanghelist Luca; Daniel Domocoș (X A) – Icoana – obiect de artă sau de cult?; Andrei Baciu (XI A) – Aspecte ale prigoanei regimului comunist asupra Bisericii Ortodoxe Române; George Sabău (XII A) – Patriarhul Justinian Marina (1948-1977); Mirel Fanya (XI A) – Făclii aprinse în întunericul temniței.

Toate lucrările elevilor și ale profesorilor participanți vor apărea pe parcursul anului în revista școlii - „Spes Orthodoxiae”, precum și în revista „Legea Româneasc㔠a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, fiind astfel accesibile tuturor celor care doresc să cunoască cât mai multe informații legate de teologia icoanei, precum și despre activitatea marilor iconari din istoria Bisericii Ortodoxe sau despre apărătorii și mărturisitorii credinței în perioada comunistă.

    În încheierea evenimentului, Părintele Profesor Radu Rus, Directorul Liceului, a vorbit despre semnificația anului omagial și comemorativ 2017 în Patriarhia Română și a felicitat cadrele didactice și elevii implicați în organizarea activităților derulate, iar Părintele Profesor Dorel Leucea, director adjunct al Liceului Ortodox, i-a premiat pe elevii care s-au implicat activ în desfășurarea proiectului recent încheiat „Sfinții lângă noi”.