Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Aviversarea Zilei Mondiale a Educației

Ca în fiecare an, Ziua Mondială e Educaţiei a fost aniversată la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea. Numită, totodată, şi Ziua Internaţională a Cadrelor Didactice, această zi a acoperit o întreagă varietate de activităţi, desfăşurate la nivelul tuturor treptelor de şcolarizare.

Astfel, la nivelul primar, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, au fost organizate diverse jocuri (muzicale, de rol, educative), activităţi integrate, desene tematice etc.

La nivelul gimnazial, activităţile au fost împărţite pe două paliere. Pornind de la tema „Şcoală şi educaţie”, elevii claselor a V-a şi a VI-a au realizat diverse lucrări artistice, care au fost ulterior grupate într-o „carte” a zilei de 5 octombrie. De asemenea, elevii claselor a VII-a şi a VIII-a au realizat compoziţii literare, care au pornit de la tema „Educaţia, şcoala şi dascălii ei”.

Tot elevii de gimnaziu, din clasele a VI-a B, a VII-a A şi a VIII-a A, s-au reunit în sala festivă, unde consilierul educativ al şcolii, Florin-Alin Oros, împreună cu doamnele profesoare Mihaela Pap şi Florica Popovici, au evocat semnificaţia acestei zile, fiind prezentată „cartea” acestei zile, care a reunit cele mai reuşite desene şi eseuri ale elevilor. De asemenea, au fost lecturate diferite citate despre profesori, au fost vizionate clipuri despre educaţie etc.

Nu în cele din urmă, elevii ciclului liceal au realizat, la rândul lor, o serie de activităţi. Amintim aici lansarea proiectului educativ şi religios „Sfinţii de lângă noi”, propus de către Consiliul Şcolar al Elevilor din liceul nostru.

Toate aceste activităţi au avut menirea de a evidenţia, dacă mai era nevoie, rolul educaţiei în cadrul societăţii noastre, o valoare fundamentală a oricărui om, promovată de către reprezentanţii ei de frunte - DASCĂLII!