Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Aviversarea Zilei Mondiale a Educației

Ca în fiecare an, Ziua Mondială e Educației a fost aniversată la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea. Numită, totodată, și Ziua Internațională a Cadrelor Didactice, această zi a acoperit o întreagă varietate de activități, desfășurate la nivelul tuturor treptelor de școlarizare.

Astfel, la nivelul primar, în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor, au fost organizate diverse jocuri (muzicale, de rol, educative), activități integrate, desene tematice etc.

La nivelul gimnazial, activitățile au fost împărțite pe două paliere. Pornind de la tema „Școală și educație”, elevii claselor a V-a și a VI-a au realizat diverse lucrări artistice, care au fost ulterior grupate într-o „carte” a zilei de 5 octombrie. De asemenea, elevii claselor a VII-a și a VIII-a au realizat compoziții literare, care au pornit de la tema „Educația, școala și dascălii ei”.

Tot elevii de gimnaziu, din clasele a VI-a B, a VII-a A și a VIII-a A, s-au reunit în sala festivă, unde consilierul educativ al școlii, Florin-Alin Oros, împreună cu doamnele profesoare Mihaela Pap și Florica Popovici, au evocat semnificația acestei zile, fiind prezentat㠄cartea” acestei zile, care a reunit cele mai reușite desene și eseuri ale elevilor. De asemenea, au fost lecturate diferite citate despre profesori, au fost vizionate clipuri despre educație etc.

Nu în cele din urmă, elevii ciclului liceal au realizat, la rândul lor, o serie de activități. Amintim aici lansarea proiectului educativ și religios „Sfinții de lângă noi”, propus de către Consiliul Școlar al Elevilor din liceul nostru.

Toate aceste activități au avut menirea de a evidenția, dacă mai era nevoie, rolul educației în cadrul societății noastre, o valoare fundamentală a oricărui om, promovată de către reprezentanții ei de frunte - DASCĂLII!