Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Salvați Pământul!

Pământul este și casa ta! Ai grijă de ea!...este sloganul de la care elevii claselor a II-a A (prof. Brege Elena Viorica) și I A (prof. Tirpe Maria – Eva) au pornit în organizarea mai multor activități de protejare a mediului înconjurător, activități înscrise în Programul Internațional LeAF (Să învățăm despre pădure).

În decursul evoluției sale, omul a ajuns să se considere stăpân pe resursele planetei pe care le risipește fără să țină seama de propriul interes al omenirii.

Suntem la începutul unui secol care va trebui să aducă schimbări esențiale acestei atitudini, altfel, însăși existența omenirii va fi pusă sub semnul întrebării.

Pentru a cunoaște modul de funcționare al acestui sistem din care facem și noi parte, este esențial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru tot ce-l înconjoară, pentru ca el să devină conștient de faptul că nu este stăpânul naturii, ci parte a ei.

Particularitățile de vârstă ale elevilor din clasele primare permit formarea și dezvoltarea la acești elevi a conștiinței ecologice și, implicit, a unui comportament adecvat. Copilul manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare și, dacă știm să-i prelungim această curiozitate, ea devine suportul setei de cunoaștere.

Nutrim speranța că am reușit să inducem elevilor claselor I A și a II-a A  de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, concepția că omul nu are dreptul să distrugă o specie animală sau vegetală, ci să observe, să cunoască frumusețile și bogățiile pădurii pentru a o iubi și apăra. O plantă umilă, o insectă minusculă cuprind  mai multă frumusețe și perfecțiune și ascund mai multe mistere decât cea mai minunată creație umană.

Oportunitatea ne-a fost creată de Centrul Carpato - Danubian de Geoecologie unde ne-am înscris cu Proiectul „Copiii și  pădurea – prieteni buni”, dar și de Directia Silvică Bihor și Agenția de Protecție a Mediului Bihor. În cadrul acestui proiect desfășurăm activități care stârnesc interesul elevilor implicați, angrenându-i într-un proces de ocrotire și cunoaștere a pădurii, făcându-i să conștientizeze că noi, oamenii, existăm pentru că există și celelalte ființe. De aici nevoia de a proteja pădurea, mediul și lumea în care trăim.

Activități precum: Ce pot face două mâini dibace?, Un copil, un copăcel, o nouă viață!, Vrem spații de joacă mai curate!, Copac vesel, copac trist!, Pământul – casa noastră!, Mereu în mijlocul naturii! au urmărit formarea unei conștiințe și conduite pozitive față de mediul înconjurător.

Protejarea mediului este în mâinile noastre, ale tuturor, mici și mari!