Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Proiectul European

Girls Go Circular 2021

Echipa Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea a participat la Proiectul European Girls Go Circular 2021, care este în desfășurare la nivelul Uniunii Europene. Elevii noștri din clasele a IX-a A și a IX-a B au finalizat nu doar cele trei module obligatorii propuse - Introducere în siguranța digitală, Introducere în economia circulară, Modă și economie circulară - dar și multe din cele opționale, materialele părându-li-se de interes și prezentate într-un mod atractiv.

În centrul proiectului se află Circular Learning Space, platformă de învățare online care le oferă elevilor posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele despre economia circulară, dobândind în același timp competențe digitale.

Platforma este concepută pentru a-i implica pe elevi, sub coordonarea profesorilor, în activități practice, atât individuale, cât și de grup, și pentru a le da posibilitatea de a elabora soluții pentru marile provocări sociale și de mediu.       

Girls Go Circular cuprinde module de învățare online despre provocările legate de extragerea, consumul și reutilizarea durabilă a resurselor naturale, care stimulează elevii să devină agenți ai schimbării în procesul de tranziție ecologică.

   Girls Go Circular, proiect educațional finanțat de Uniunea Europeană, este adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. În rețeaua Junior Achievement, proiectul este implementat în opt țări – Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Ungaria.

La ediția pilot, derulată în perioada septembrie – decembrie 2020, au participat și organizații JA din patru țări – Bulgaria, Italia, Portugalia, România.

Proiectul contribuie la Acțiunea 13 din Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 - Încurajarea participării femeilor în STEM.

De asemenea, școlilor participante li se oferă­ vizibilitate pe website-ul proiectului ca fiind pionierii din Europa ce susțin Planul de Acțiune pentru Educația Digitală.