Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Cercul pedagogic al învățătorilor de la alternativa educațională Step by step

O veste interesantă care ne-a ajutat să demonstrăm, încă o dată prietenia, colaborarea, sprijinul şi responabilitatea învăţătorilor din alternativa Step by Step din şcoala noastră a fost: Cercul pedagogic al învăţătorilor din alternativa Step by Step va avea loc la Liceul Otodox “Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea. Pas cu pas (Step by Step), cu grijă şi atenţie, după cum ne învaţă autorii manualelor de clasa a IV-a că se realizează “Secretele unei prezentări reuşite”, am pornit la drum. Am adunat idei, le-am dat formă şi ne-am pregătit să le susţinem. Greu am ajuns la tema pe care o vom dezbate: TIMPUL. Timpul care-şi pune amprenta asupra noastră, care ne dă limite, Timpul-zeul grec care-şi înghite copiii, Timpul-prietenul şi duşmanul nostru. Punctul de pornire a fost o carte publicată în 2014 de Adina Rosetti şi ilustrată de Cristiana Radu cu titlul “Domnişoara Poimâine şi joaca de-a Timpul”, în care mama (autoarea) explică fiicei sale, Clara şi tuturor celor ce vor s-o citească, o mulţime de lucruri privind timpul.

În 2016, elevii îndrumaţi de doamnele profesoare Isdrailă Veronica şi Baidoc Laura, au prezentat o scenetă adaptată după această carte la Concursul “Teatrul meu de păpuşi”. Păpuşile reprezentând eroii acestei poveşti, au fost confecţionate la centrul de arte şi au fost premiate pentru estetica lor cu premiul “Ileana Cosânzeana”.

În 2017, aceiaşi elevi şi-au îmbogăţit colecţia de păpuşi în cadrul atelierelor de lucru copii-părinţi, organizate de doamnele învăţătoare. Premiile câştigate cu “Dialogurile năstruşnice” la a doua ediţie a Concursului “Teatrul meu de păpuşi” au fost multiple: “Albă-ca-Zăpada”, “Geppetto”, “Arlechino”, “ELMO”, şi “Mica sirenă”.

Am gândit această temă sub forma unei activităţi interactive realizată pe şase centre, la care s-au formulat sarcini de lucru pentru achiziţionarea de competenţe specifice fiecărei clase. La întâlnirea de dimineaţă, responsabila comisiei metodice Step-by-Step din şcoală Isdrailă Veronica, a prezentat colegele şi clasele la care lucrează: Selegean Alina şi Ciuciu Alexandra (clasa I), Baidoc Laura şi Isdrailă Veronica (clasa a II-a), Dăgău Florica şi Suciu Angela (clasa a III-a), Berindan Mărioara şi Berindan Camelia (clasa a IV-a), ca familia Step by Step din şcoală; responsabilele de cerc Step-by-Step, Țirban Ana Maria şi Iacob Elena şi invitaţii de seamă domnul director profesor-preot Rus Radu Valer şi doamna profesoară Pazmany Nicoleta.

Părintele director Rus Radu Valer apreciază munca deosebită a învăţătorilor din alternativă, alături de munca tuturor cadrelor didactice din şcoală, ne urează succes şi e sigur de desfăşurarea în bune condiţii a acestei întâlniri. Doamna profesoară Pazmany este preşedintele Astroclub Meridian 0 Oradea. Ne-a amintit un lucru cu care noi locuitorii oraşului Oradea ne mândrim, faptul că în secolul al XV-lea meridianul 0 trecea prin Cetatea Oradea.

Întâlnirea se desfăşoară ca o zi obişnuită la Step-by-Step: Totul despre azi, Mesajul, Agenda zilei. La Totul despre azi, ne amintim importanţa numărului 17 (fiul meu are 17 ani, sunt născută în data de 17, este ziua de naştere a fratelui meu, ne reamintim că şcoala noastră se numea odinioară Şcoala Generală nr. 17).

În Mesaj am fost numiţi “FĂURITORI DE VIITOR”. Am fost încântaţi de acest lucru ! Nu numai pentru că, aşa cum au precizat colegele, bazele viitorului nostru se pun în casa noastră şi în clasa noastră, dar şi pentru o apreciere după atâtea “bobârnace” pe care mijloacele        mass-media ni le dau.  Explicaţiile au fost întărite şi prin proverbul “După cum îţi aşterni, aşa vei dormi !”.

Am făcut cunoştinţă apoi, cu personajele poveştii, printr-o întrebare : “Cine are grijă ca timpul să curgă aşa cum trebuie, nici prea repede, nici prea încet ?” la care răspunsurile ne-au dus cu gândul la Vrăjitorul Timp şi la Dumnezeu.

Am aflat urmărind o parte din sceneta filmată că Vrăjitorul Timp a împărţit împărăţia celor trei copii ai săi: Domnul Azi – prezentul, Doamna Ieri – trecutul, Domnişoara Mâine – viitorul, că fiecare ştia bine ce are de făcut, în aşa fel încât timpul să curgă exact aşa cum trebuie. Mai mult, am ajutat-o pe Doamna Ieri să aşeze în borcane zilele cele mai fericite din viaţa noastră (ziua cea mai frumoasă pentru Viorica a fost ziua în care băiatul său şi-a cumpărat o casă, pentru Mimi ziua în care şi-a cunoscut soţul, pentru Ileana ziua în care a fost titularizată). Ne-am jucat chiar şi un joc al orelor. Se pare că Vrăjitorul Timp a avut grijă de noi ca pentru scurt timp să ne simţim copii. A fost abordată apoi problema timpului din punct de vedere al muzicienilor sau al pictorului Salvador Dali, care a pictat timpul sub forma ceasornicelor lichefiate, iar în autoportret, pare că mustăţile sale ar reprezenta indicatorul orar şi minutar al unui un ceas indicând ora 10 şi 10 minute.

În partea a doua, ne-am aşezat la cele şase centre: Citire – clasa a III-a, Scriere – clasa a IV-a, Matematică şi Ştiinţe – clasa a II-a, Matematică  – clasa a II-a Arte – clasa I, Contrucţii – pregătitoare. Clasa a III-a au realizat Jurnalul cu dublă intrare, clasa a IV-a compunere cu început dat, clasa a II-a a socotit timpul petrecut de Clara însoţită de Domnul Azi la şcoală, în parc, la joacă, la TV. La Ştiinţe (MEM), au experimentat formarea zilelor şi nopţilor folosind un model al Pământului realizat dintr-o bilă din polistiren (Pământul) prin care-au introdus un beţişor (axa Pământului). Clasa I a decupat siluetele personajelor din poveste, pe care le-au pus în scenă în prin teatrul de umbre. Clasa pregătitoare a construit din cuburi de lemn Turnul cu Ceas al Vrăjitorului Timp.

Evaluarea acestor centre ne-a emoţionat, entuziasmat, bucurat, încântat, îmbogăţit cuoştinţele prin aportul adus de fiecare participant. Clasa a III-a ne-a emoţionat făcându-ne să gândim la nemurirea sufletului, o parte din “elevii” clasei a IV-a a dat un alt sfârşit poveştii, dând Timpul înapoi, astfel încât Vrăjitorul Timp să devină un tânăr atrăgător. Clasa a II-a a măsurat exact Timpul şi a experimentat formarea zilelor şi a nopţilor respectând cerinţele. Mai mult, doamna profesoară Nicoleta Pazmany a explicat cum poate fi utilizat modelul cadranului solar ecuatorial pentru citirea orelor şi observarea mişcării de rotaţie a Pământului în jurul axei sale. Clasa I a decupat figurinele şi a prezentat teatrul de umbre cu acestea. Clasa pregătitoare ne-a dus în Turnul cu Ceas al Vrăjitorului Timp.

În încheiere am fost poftiţi să descoperim Ceasul BIG BEN din Turnul Londrei care arată ora Meridianului zero, pictat de un talentat elev din clasa a II-a, Alex Lucaciu, luând câte o brăţără confecţionată de gazde ca amintire. Se pare că Vrăjitorul Timp a făcut o altă vrajă în ceea ce ne priveşte, pentru că Timpul a trecut fără să ne dăm seama.

Ce lecţie frumoasă !... Ce mult timp dedicat ei !... Dar a meritat ... tot timpul.

Prof. Camelia Berindan & Prof. Mărioară Berindan