Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Praznicul Întâmpinării Domnului sărbătorit la Liceul Ortodox din Oradea

 Praznicul împărătesc al Întâmpinării Domnului reprezintă corolarul unei săptămâni de activități culturale și liturgice, desfășurate de către cadrele didactice și elevii de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, evenimente organizate în preajma sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii instituțiilor de învățământ teologic.

Programul manifestărilor a debutat vineri, 26 ianuarie, prin sesiunea de comunicări științifice ale cadrelor didactice de la Liceul Ortodox. Anul 2018, fiind anul Centenarului Marii Uniri și Anul omagial al unității de credință și neam, dar și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918) în Patriarhia Română, au fost abordate teme precum: Patriarhul Miron Cristea și rolul său în realizarea Marii Uniri și a unității Bisericii Ortodoxe Române - Pr. Prof. Dorel Leucea; Sinodalitatea – formă de conducere și de păstrare a unității Bisericii - Pr. Prof. Alexandru Dulca; Rolul Mitropolitului Sofronie Miclescu în făurirea unității naționale a Principatelor Române - Pr. Prof. Alin Sonea. Luni, 29 ianuarie, în sala festivă a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea s-a desfășurat sesiunea de referate și comunicări științifice dedicată elevilor din ciclul liceal, în cadrul căreia au fost prezentate următoarele teme: Mirel Fanya (clasa a XII-a) - Mărturisirile de credință din secolul al XVII-lea și rolul lor în păstrarea și afirmarea unității Bisericii; Andrei Baciu (clasa a XII-a) - Mitropolitul Petru Movilă, militant pentru unitatea credinței și a neamului; Cătălin Balint (clasa a XI-a) - Roman Ciorogariu, militant al făuririi unității naționale a poporului român; Gabriel Țoța (clasa a XI-a) – Rolul Mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei în emanciparea națională și crearea României moderne; Antoniu Alb (clasa a XII-a) – Desăvârșirea unității statale a României prin Marea Adunare Națională a românilor de la Alba Iulia (1 decembrie 1918); Ioan Roșu (clasa a XII-a) – Semnificația adoptării Declarației de autodeterminare de la Oradea (12 octombrie 1918); Ștefan Semelbauer (clasa a X-a) – Grupări eretice și schismatice care au activat în spațiul românesc; Darius Stan (clasa a XII-a) – Credința în Dumnezeu și cultul creștin, factori de promovare a unității Bisericii.

În Duminica Vameșului și a Fariseului, Părinții Profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” și de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, sub protia Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei au slujit în sobor Sfânta Liturghie, la Biserica parohială cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea, având comuniune cu studenții teologi, cu elevii și cu credincioșii acestei parohii.

Dacă în ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, Chiriarhul Oradiei s-a aflat în mijlocul studenților și al cadrelor didactice, slujind Sfânta Liturghie în Paraclisul cu hramul „Sfântul Teodor Studitul” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, la praznicul Întâmpinării Domnului, Preasfinția Sa a slujit Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Niceta de Remesiana” din cadrul Liceului Ortodox, împreună cu Părinții Profesori de la această școală.

Episcopul Oradiei a fost întâmpinat cu multă bucurie de către elevii și cadrele didactice ale acestei școli confesionale, care își desfăsoară activitatea în locația vechii Academii de Teologie Ortodoxă din Oradea.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, cu binecuvântarea Ierarhului, elevul Mirel Fanya, din clasa a XII-a, rostit un profund cuvânt de învățătură, evidențiind semnificația Praznicului din această zi și arătând cum se cuvine să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre. Îl întâmpinăm zilnic prin rugăciunile de dimineață, de seară, prin fiecare Sfântă Liturghie, prin fiecare mână de ajutor pe care o întindem celor din jur și indirect Lui. Îl întâmpinăm de asemenea din locul slujirii noastre, din familiile noastre. Hristos ne întinde multe moduri în care putem să Îl întâmpinăm și fiecare trebuie să găsim felul potrivit în care sufletul nostru simte că Îl poate întâmpina.

Specific acestei Sfinte Liturghii a fost faptul că după Rugăciunea Amvonului, au fost rostite cele trei rugăciuni ale Sfântului Mucenic Trifon, pentru înlăturarea diferitor vătămători care ar putea distruge țarinile, livezile, viile și grădinile la începutul sezonului agricol. Sfântul Mucenic Trifon, prăznuit la 1 februarie, încă din timpul vieţii era cunoscut ca protector al culturilor agricole şi prin rugăciunile lui au fost izgonite lăcustele din Frigia.

În cuvântul ocazional rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Prot. Prof. Radu Rus, Consilier al sectorului învățământ și activități cu tineretul din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei și Directorul Liceului Ortodox, a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența în zi de aleasă sărbătoare și luminat praznic în mijlocul elevilor și al corpului profesoral de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, ca o încununare a zilelor de serbare a Sfinților ocrotitori ai învățământului teologic din întreaga lume ortodoxă.

Făcând legătură între praznicele din această săptămână, Preacucernicia sa a evidențiat faptul că deși Sfântul și Dreptul Simeon împreună cu proorocița Ana au fost personalități venerabile ca vârstă, avem și modele mai apropiate de noi, de vârsta tinereții, pe Sfinții ocrotitori ai școlilor teologice, sărbătoriți în succesiunea zilelor din această săptămână. Sfinții Trei Ierarhi ne sunt lecții, ne sunt modele și ne oferă învățăminte în foarte multe privințe și poate într-un mod aparte ne arată cum să știm să sistematizăm valorile. Să știi să alegi ce este bun din tot ceea ce îți iese în cale și te înconjoară, din toate sistemele vremii tale și să le pui în slujba formării și a devenirii tale. 

La rândul său, Preasfințitul Părinte Sofronie a mulțumit pentru dragostea, căldura și ospitalitatea cu care este întâmpinat de fiecare dată când poposește în ctitoria de suflet a Preasfinției Sale, arătând că trebuie să dăm dovadă de prețuire și recunoștință pentru înaintașii noștri care ne-au lăsat moștenire această școală pe care am redobândit-o și capela în care ne aflăm și care a fost de fapt capela vechii Academii de Teologie Ortodoxă, unde s-au rugat cei care s-au format înaintea nostră pentru a-I sluji lui Dumnezeu mulți ani în acest pământ binecuvântat.

Adresându-se elevilor, Preasfinția Sa a făcut apel la faptul că îi avem pe sfinți ca modele și trebuie să ne adăpăm de la izvoarele harului pentru ca să nu uităm care este misiunea noastră.

Căutați să fiți cât mai tari și să rezistați tentațiilor din jur pentru că cea mai mare pagubă pe care acestea o aduc sufletului tânăr este cronofagia, mâncarea timpului. Tentațiile vă cheltuiesc timpul, vi-l mănâncă, vi-l sorb, vi-l înghit și rămâneți fără timpul liber, pe care l-ați putea folosi pentru a vă forma intelectual, dar în special duhovnicește. Este timpul pe care l-ați putea câștiga din citirea unei cărți adevărate. Astfel, mâncându-vă timpul, vă consumați viața, ceea ce vă sărăcește sufletește, intelectual și din toate punctele de vedere.

Sunteți la vârsta acumularilor, la vârsta îmbogățirii, nu materiale, ci intelectuale. Vârsta la care trebuie să citiți, vârsta la care vă întâlniți cu cărți unice, extraordinare, cărți pe care dacă nu le citiți acum, veți fi mai săraci mâine, în sufletul vostru.    

Pe lângă cunoștințele teologice sunteți invitați să citiți și cărți de literatură română și universală, cărți cu care nu vă veți întâlni mai târziu. Nu lăsați de o parte ceea ce puteți face acum, la vârsta aceasta. Citiți cărțile frumoase, care vă învață o limbă frumoasă, bogată și veți descoperi cuvinte al căror parfum și frumusețe nu le veți întâlni, decât răsfoind cărțile adevărate ale literaturii române și universale.

Să aveți sufletele și casele împodobite cu pereți întregi de cărți, care sunt prieteni adevărați, care nu trădează și pe care îi poți găsi oricând ai nevoie de ei. Dacă te îmbogățești prin lecturi, atunci și viața îți va fi mai plină, mai frumoasă și mai luminoasă.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Sofronie a stat de vorbă cu elevii și cu cadrele didactice, sfătuindu-i, încurajându-i și dorindu-le multă sănătate și putere de muncă în al doilea semestru care urmează în acest an școlar.