Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Concursul „Istoria de lângă noi” - ediția a III-a

În zilele de 19-20 aprilie la  Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea s-a desfășurat cea de-a treia ediție a concursului județean „Istoria de lângă noi – viață politică și societate bihoreană”. Structurat pe două secțiuni (una rezervată elevilor din clasele VII-VIII, cealaltă liceenilor) concursul face parte dintr-un proiect mai vast - Simpozionul Național „Roman Ciorogariu - spirit european” (ediția a VII-a), ce va avea în an centenar tema „Bihorul în contextul Marii Uniri” și ale cărui lucrări se vor desfășura în perioada 27-28 aprilie 2018 tot la Liceul Ortodox din Oradea.

Resorturile care au motivat opțiunea pentru inițierea unui concurs referitor la istoria locală se regăsesc în convingerea că o cale pentru atingerea dimensiunii formative pe care disciplina Istorie și-o propune este cunoașterea și înțelegerea trecutului comunității din care elevii fac parte. Istoria unei comunități - spațiu cultural fundamental - se petrece în virtutea unei reproduceri identitare variabile în timp. În acest cadru generații diferite și succesive au elaborat fapte, evenimente, precum și o „marc㔠agregată mai ales printr-o memorie comună a locului. Cunoscând evenimentele, faptele, personalitățile, oamenii care au acționat și construit în timp istoric viața în spațiul Bihorului, copiii de azi pot înțelege mai bine realității timpului lor, provocările și problemele comunității în care trăiesc și pot fi inspirați în căutarea unor soluții pentru rezolvarea acestora în modelele pe care trecutul le poate oferi.

Inițiat și organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” și Primăria Municipiului Oradea - prinAsociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), consursul propune elevilor de gimnaziu și liceu oportunitatea de a înțelege istoria comunității, ca parte integrantă a istoriei naționale, de a identifica în ce măsură cele două interferează, sau altfel spus, de a încearca analiza modalității în care evenimentele din marea istorie afectează destinele individuale, evoluția unor instituții, a unei comunități, în general. Data de desfășurare nu este întâmplător aleas㠖 fiind în preajma aniversării zilei eliberării orașului Oradea de către armata română - 20 aprilie 1919.

S-au înscris în concurs elevi din mai multe unități școlare din Oradea și din județul Bihor – Colegiile Naționale „Mihai Eminescu”, „Emanuil Gojdu”, „Iosif Vulcan” – toate trei din Oradea, respectiv „Samuil Vulcan” din Beiuș, Liceele Teoretice „Aurel Lazăr”, „Onisifor Ghibu” și „Lucian Blaga” din Oradea, Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” - toate din Oradea, Liceul „Petofi Sandor” din Săcuieni, Școala Gimnazial㠄Dacia” din Oradea, precum și Școlile Gimnaziale din Nojorid, Mihai Bravu, Păgaia, Oșorhei, Avram Iancu și Bulz.

La deschiderea festivă a concursului au participat și au luat cuvântul reprezentanții organizatorilor – inspector Elisaveta Roșu (ISJ Bihor), părintele protopop Simion Goga, protopopul Oradiei, părintele-profesor Dorel Leucea (directorul adjunct al Liceului Ortodox din Oradea), prof. Livia Muntean (directoarea Colegiul Național „Mihai Eminescu”), Maria Hulber (din partea Casei Corpului Didactic Bihor), respectiv profesorii universitari Mihai Drecin și Gabriel Moisa (de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din Oradea).

Participanții la cele două secțiuni ale concursului (grupați în echipe de câte 3 elevi) au avut de rezolvat o probă scrisă de evaluare a cunoștințelor (conținute în bibliografia referitoare la problematica aportului Bihorului la realizarea României Mari) - cu durata de 30 de minute, respectiv de trecut o probă aplicativă, ce a const în realizarea unui afiș, poster sau lucrare plastică (cu dimensiunea 60 x 90 cm) pe tema „Bihorul și Marea Unire” – pentru elevii de gimnaziu, respectiv  în prezentarea unei lucrări științifice (realizate de către membrii echipajului, sub coordonarea cadrului didactic îndrumător)  referitoare la reprezentanții Bihorului la Marea Adunare Națională de Ia Alba Iulia - pentru elevii din clasele de liceu. A existat și o secțiune dedicată artei dramatice (teatrului istoric), ce a constat în elaborarea unui scenariu original referitor la realizarea României Mari, precum și interpretarea acestuia de către echipa de elevi înscrisă în concurs.

La fiecare secțiune s-au acordat premiile I, II , III, precum și mențiuni. Deși se poate spune că toți elevii au ieșit câștigători prin prisma experienței acumulate și a cunoștințelor de istorie locală dobândite prin participarea la această competiție (toți copiii primind diplome de participare), trebuie remarcate echipajele care au urcat pe prima poziție – acestea fiind cele de la Liceele Teoretice „Aurel Lazăr” (gimnaziu) și  „Onisifor Ghibu” (liceu) – la secțiunea de artă dramatică, respectiv  Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” (la gimnaziu) și Colegiul Național „Emanuil Gojdu” (la clasele IX-XII) – pentru secțiunea teoretico-aplicativă.