Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Sfinții Martiri Brâncoveni, comemorați prin teatru

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri, 19 septembrie 2014, în sala festivă a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a avut loc reprezentaţia scenică a martiriului Sfinţilor Martiri Brâncoveni, realizată de către un grup de tineri talentaţi, elevi şi studenţi, din oraşul Marghita, judeţul Bihor, îndrumaţi şi coordonaţi de către Părintele Paroh Constantin Petru Filip de la biserica cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Marghita.

Manifestarea artistică se înscrie în contextul comemorării în acest an, 2014, în întreaga  Patriarhie Română, a trei secole de la tragicul martiriu al membrilor familiei binecredinciosului domnitor al Ţării Româneşti, Constantin Vodă Basarab Brâncoveanu, martiriu petrecut în Fanar, pe malurile Bosforului, în străvechea cetate a Constantinopolului, căzută în stăpânirea semilunei turceşti, musulmane, stăpânire care ameninţa şi independenţa Ţării Româneşti.

Calitatea de gazdă a Liceului Ortodox, pentru acest eveniment, se datorează bunei colaborări care există între Biserică şi Şcoală, respectiv între Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea şi Parohia Ortodoxă Română Marghita I, în ceea ce priveşte activitatea misionară a tinerilor înzestraţi şi dăruiţi de Dumnezeu cu mulţi şi feluriţi talanţi, mai ales că între tinerii actori se numără câţiva elevi şi absolvenţi ai Liceului Ortodox, care sunt, în acelaşi timp, enoriaşi ai Parohiei Marghita I.

Tinerii marghiteni au reuşit să impresioneze spectatorii, interpretând cu talent şi dăruire fiecare personaj, care a luat parte sau care a asistat la jertfa martirică a neamului brâncovenesc, pentru mărturisirea credinţei creştine dreptmăritoare şi pentru apărarea Ţării Româneşti.

Prezent la eveniment, Chiriarhul Oradiei i-a felicitat pe tinerii actori, precum şi pe Părintele Constantin Petru Filip, care a scris piesa şi i-a coordonat, reuşind să pună în lumină aptitudinile fiecăruia:

Vă felicităm pe toţi, în frunte cu Părintele Constantin Petru Filip! Aţi fost foarte bine aleşi de Părintele Constantin, care poartă şi numele voievodului martir, iar voi toţi aţi ştiut să intraţi în pielea personajelor şi să interpretaţi foarte expresiv rolurile. Antropologic vorbind, aveţi chiar chipurile personajelor pe care le-aţi interpretat. Pe lângă ceea ce aţi făcut, trebuie să spunem şi că Dumnezeu v-a dăruit cu multe daruri. E o pasiune frumoasă şi cred că pentru voi este şi un bun început. Dacă veţi continua să vă cultivaţi darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat, veţi ajunge departe.”

„Aţi reuşit, prin spectacolul pe care l-aţi realizat, să înfăţişaţi o adevărată frescă a martiriului Brâncovenilor, foarte bine gândită, cu fragmente din balada pe care neamul nostru a închinat-o Sfinţilor Brâncoveni. Aţi adus ofranda cea mai curată a inimilor voastre în Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, ca o adevărată euharistie culturală. Cred că din ceruri, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, împreună cu fiii săi, Constantin, Ştefan, Radu, şi Matei, şi ginerele său Ianache Văcărescu, sfinţi din cetele martirilor, au privit cu drag la voi şi au apreciat împreună cu noi prestaţia voastră de excepţie.”

„Am convingerea că dacă şi la şcoală vă pregătiți ca şi pentru spectacolul pe care ni l-aţi arătat, cred cu tărie că veţi ajunge acolo unde doriţi şi veţi avea multe de spus în istoria culturală a neamului nostru, pentru că avem nevoie de tineri curajoşi, însufleţiţi, talentaţi, gata să-şi pună darurile în lucrare pentru propăşirea Bisericii, a Ţării şi a Neamului”, a încheiat Ierarhul.

La finalul evenimentului, Părintele Profesor Radu Rus, directorul liceului, a adresat cuvinte de mulţumire Chiriarhului Oradiei, pentru prezenţa la eveniment şi Părintelui Constantin Petru Filip, pentru momentul deosebit prilejuit în viaţa şcolii şi pentru sprijinul financiar oferit de Parohia Marghita I pentru amenajarea noului cămin-internat al liceului, inaugurat şi sfinţit de Preasfinţitul Părinte Sofronie în urmă cu câteva zile, la început de nou an şcolar. De asemenea, Preacucernicia sa a mulţumit tinerilor din Marghita pentru momentul de profundă trăire şi mare emoţie creat prin piesa de teatru prezentată, adevărată lecţie de mărturisire a credinţei dreptmăritoare, de istorie a neamului românesc şi de jertfă pilduitoare pentru toate generaţiile.