Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Let`s do it, ...Liceul Ortodox!

Într-o societate contemporană, care se confruntă acut cu problema conservării și protejării naturii, atât ideea de implicare în rezolvarea acestei probleme, cât și conștientizarea tuturor în privința pericolelor reprezentate de degradarea mediului înconjurător constituie obiective care urmăresc formarea unor deprinderi și atitudini pozitive în privința educării tinerei generații.

De un deceniu, campania națională și internațională de curățenie „Let's do it, Romania” urmărește să sensibilizeze opinia publică și să atragă atenția asupra efectelor negative ale activității umane asupra naturii. Din nefericire, mai mult ca oricând în ultimii ani, oamenii și-au pus în mod negativ amprenta, contribuind din plin la degradarea mediului în care trăim, fie din neștiință, fie din nepăsare.

Ambalajele din plastic sau hârtie, flacoanele, reziduurile de tot felul reprezintă, din păcate, o imagine cotidiană atât în arealul urban, cât și în cel rural al țării noastre. Parcurile, albiile râurilor, parcurile naturale, marginea drumurilor sunt afectate de nepăsarea și indiferența unora dintre semenii noștri.

Din acest motiv, campania de ecologizare dorește, an de an, să reducă aceste influențe nocive, urmărind, în același timp, să ofere atât exemple de bune practici în ocrotirea naturii, cât și să responsabilizeze generația mai tânără în scopul conservării și protejării mediului înconjurător.

Alături de numeroasele companii sau unități școlare din Oradea și Bihor, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea s-a alăturat, ca în fiecare an de altfel, acestei ample campanii de curățenie. Îndrumați de cadrele didactice, aproximativ 150 de elevi voluntari, atât din învățământul primar, cât și din gimnaziu, ajutați și de foarte mulți părinți, au ecologizat malul drept al Crișului Repede în zona cuprinsă între podurile Decebal și Densușianu.

Într-o splendidă dimineață de sâmbătă, această acțiune de ecologizare a constituit, în esența sa, un real efort de implicare, conștientizare și responsabilizare a tinerilor vizavi de această problemă stringentă cu care se confruntă lumea de azi.