Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Proiect educativ

„Printre stele și constelații”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, elevii clasei a IV-a B, alternativa educațională Step by Step, de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, participă la atractive activități teoretice și practice în cadrul proiectului educativ transdisciplinar „Printre stele și constelații”, sub îndrumarea doamnei profesoare Nicoleta Pazmany, președintele „Astroclub Meridian 0” Oradea și a învățătoarelor Laura Baidoc și Veronica Isdrăilă.

 În cadrul acestui proiect, în ultima săptămână din semestrul I al acestui an școlar au marcat deschiderea Anului Internațional al Luminii, Adunarea Generală a Națiunilor Unite proclamând anul 2015 drept „Anul Internațional al Luminii”. 

Lumina Soarelui este originea vieții, de aceea sigla evenimentului are reprezentări grafice cu o simbolistică aparte: Soarele (originea vieții, universalitatea), steagurile (dimensiunea internațională) și culorile (spectrul luminii).

În acest an se celebrează evenimente sau momente din istoria științei care au adus inovații în domeniul studierii luminii. Astfel, în urmă cu peste 1 000 de ani, înțeleptul persan Ibn Al Haytham a scris primele cărți de optică. După 600 de ani de la acel eveniment, savantul Isaac Newton a demonstrat cum se poate descompune lumina într-un spectru de culori și recompune în lumina albă. În 1815, Fresnel arăta că lumina este de natură ondulatorie, iar în 1865, Maxwell a afirmat că lumina face parte din undele electromagnetice. În 1905, Einstein a emis teoria conform căreia viteza luminii este de 300000 km/secundă, deci lumina ar putea înconjura Pământul pe la Ecuator de 7 ori într-o secundă. Viteza luminii este viteza limită, ceea ce înseamnă că niciun alt corp nu se poate deplasa mai repede decât lumina. Mai târziu s-au descoperit microundele și fibrele optice.

Toate aceste informații despre lumină au revoluționat domenii ca medicina, economia, comunicațiile, protejarea mediului înconjurător și au avut un impact social deosebit.

Partea practică a proiectului a constat în realizarea unor panouri cu constelațiile învățate. Pe baza schițelor realizate de d-na prof. Pazmany Nicoleta, elevii au marcat poziția stelelor, au trasat conturul constelațiilor, au căutat informații despre culoarea și mărimea stelelor și le-au notat denumirile.

 Viitorul aparține copiilor, iar cei care de mici se apropie cu pasiune de astronomie au șansa să pășească pe o poartă firească spre alte domenii ale științei.

 Cunoscând mai bine Universul ajung să se cunoască mai bine pe ei înșiși, să devină mai încrezători în posibilitățile oferite de știința și tehnologia bazată pe lumină, în găsirea unor soluții la provocările globale din domeniul energiei, agriculturii, sănătății sau educației pentru un viitor mai bun.