Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Scurt istoric

Liceul Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea a fost înființat, prin grija Preasfințitului Părinte Sofronie, episcopul Oradiei ca unitate de învățământ cu personalitate juridică, la începutul anului școlar 2007-2008, prin desprinderea claselor cu profil teologic existente în cadrul Liceului Pedagogic “Iosif Vulcan” Oradea. Începutul învățământului teologic în județul Bihor este însă mult mai vechi.

În contextul revigorării învățământului teologic în perioada de libertate religioasă și democrație de după decembrie 1989, în anul școlar 1994-1995 a luat ființă o clasă cu profil teologic, la filiera vocațională din cadrul Școlii Normale “Nicolae Bolcaș” din Beiuș, județul Bihor. Orașul Beiuș, odinioară important centru economic, cultural și religios al județului, este astăzi mult mai puțin important în viața socială a județului nostru, iar așezarea lui geografică este una periferică pe harta județului Bihor, departe de a reprezenta un echilibru sau punct strategic de atragere a elevilor din întreg județul spre acest profil de învățământ. Așa se face că din anul școlar 2006-2007 profilul teologic a fost mutat din Beiuș la Liceul Pedagogic “Iosif Vulcan” din Oradea, municipiul Oradea fiind metropola județului Bihor, centrul economic, social, cultural, administrativ și religios al județului și, prin urmare, și locul mult mai potrivit pentru o astfel de școală. În plus, în Oradea este așezat și Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, sub oblăduirea căreia și funcționează acest profil. Tot aici funcționează și Universitatea din Oradea, unde după absolvirea studiilor liceale, elevii noștri pot să-și continue studiile, la nivel universitar.

Pe de altă parte municipiul Oradea este o zonă multietnică și pluriconfesională, iar majoritatea celorlalte culte, minoritare de altfel, aveau deja de mulți ani școli teologice de sine stătătoare și doar Biserica Ortodoxă nu avea o astfel de școală.

Având în vedere toate aceste aspecte, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei (pe atunci Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei Bihorului și Sălajului), îndată după venirea la cârma ei, în calitate de episcop, a Preasfințitului Părinte Sofronie Drincec, conștientizând necesitatea imperioasă a existenței unei școli ortodoxe în oraș, școală cerută de altfel cu insistență de comunitatea locală ortodoxă, a făcut demersurile necesare pentru înființarea ei.

Astfel, prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.2113 din 17.09.2007, a luat ființă Liceul Teologic Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, care a funcționat, în perioada 2007-2010, cu clase la filiera vocațională, profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.

Școala are dublă subordonare, funcționând sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Bihor și a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, iar patronul spiritual este Episcopul Roman Ciorogariu, primul episcop al Oradiei, personalitate emblematică a Bisericii noastre, dar și a neamului românesc.

Începând cu anul școlar 2010-2011 prin fuzionarea  (prin absorbție) cu Școala cu clasele I-VIII „Andrei Mureșanu”, a devenit o unitate școlară de dimensiune medie, funcționând cu 29 de clase, 14 clase la ciclul primar, 11 clase la ciclul gimnazial și 4 clase la nivel liceal.

Din anul școlar 2012-2013 clasele de nivel liceal funcționează în spațiul de pe strada Republicii nr. 48, acolo unde a funcționat până în 1941 Academia Teologică din Oradea.

 Pentru anul școlar 2012-2013, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Oradea a devenit structură a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”,  pentru ca începând cu 1 septembrie 2013 să fuzioneze prin absorbție cu Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Oradea.

Din anul școlar 2013-2014 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Oradea, situată în proximitatea liceului, pe strada Republicii, nr. 41, a devenit structură a unității noastre. Tot din acest an, liceul și-a extins oferta de școlarizare la nivel liceal cu o clasă la filiera teoretică, profil real, specializarea Științe ale naturii.

Astfel, din anul școlar 2013-2014, liceul funcționează cu 31 de formațiuni de studiu, totalizând un număr de 720 de preșcolari și elevi.