Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

 

Festival coral de Rusalii

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în ajunul Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, a avut loc a cincea ediție a tradiţionalului Festival coral de Rusalii.

La această ediție a Festivalului au participat opt formații corale din urbea Oradiei, care au interpretat piese religioase specifice perioadei Penticostarului şi sărbătorii Cincizecimii, piese preluate din repertoriul muzical religios naţional şi internaţional.

Debutul a fost făcut de Corul de copii „Îngeraşii” al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, dirijat de către Părintele Protoiereu Nicolae Alexandru Pop, vicar eparhial, voci care, prin gingăşia şi puritatea specifice vârstei, au interpretat piese muzicale precum: „Troparul Învierii”, „Troparul Rusaliilor”, „Pentru Tine, Doamne” şi „Slavă lui Dumnezeu”.

 Din rândul tinerilor, s-a făcut remarcat Corul „Diacon Nicolae Firu” al elevilor de la Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, dirijat de Părintele Arhid. Prof. Ştefan Lakatos, cor care a realizat o interpretare profesională a „Troparului Învierii”, „Doamne, pe noi miluieşte-ne” şi „Clopote de seară” (ultimele două din repertoriul clasic rus).

 Corul de cameră „Psalmodia Varadiensis” al Universității din Oradea, dirijat de Părintele Conf. Univ. dr. Mihai Brie, a interpretat apoteotic piesele: „Rugăciune” (de Ethienne Mehul), „Taina creştinătăţii” (de Nicolae Lungu), „Înnoieşte-te, noule Ierusalime” (de Gavriil Musicescu).

În registrul gravității, Corul de cameră „Voces”, dirijat de Prof. Arnold Scheinder, a interpretat piese precum: „Tatăl nostru” (de Dan Voiculescu), „Să se îndrepteze ruga mea” (de Pavel Grigorievici Chesnokov) şi „Alleluia” (de Randall Thompson).

 Corul de tineri „Sfinţii Melozi” al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, dirijat de Doamna Prof. Dorina Dumitrescu au interpretat piese precum: „Mărturisiți-vă Domnului” (de Timotei Popovici), „Ce vă vom numi” (de Ion Brie), „Deschideți mari ale cerului porți” (de Charles Gluck).

 Deși alcătuit din interpreți de toate vârstele, de la cei mai mici, la cei mai mari, Corul „Sfântul Ioan Iacob Românul” al Parohiei Oradea-Nufărul, dirijat de Doamna Prof. Loredana Pantea, a impresionat prin capacitatea de armonizare a vocilor, punând în valoare cântări precum: „Taina Creștinătății” (de Ioan Brie), „Mărturisiți-vă Domnului” (de I.D. Chirescu), „Pleacă, Doamne, urechea Ta” (de Ion Brie).

 Corul Bisericii cu Lună din Oradea, dirijat de Conf. Univ. Dr. Valentin Lazăr a pus în valoare piese precum: „Axion Estin” (arm. de Valentin Lazăr), „Iubi-Te-voi, Doamne” (Valentin Lazăr), „Naintea Ta” (arm. de Valentin Lazăr).

 Festivalul a fost încheiat de Corul „Sfântul Niceta de Remesiana” al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, dirijat de Doamna Prof. Ioana Fesuş, cor care s-a făcut remarcat prin piesele: „Împărate ceresc” (de Ion Popescu Pasărea), „Prochimenul”„Doamne auzi glasul meu” (Nicolae Lungu).

 La finalul festivalului, Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a adresat un cuvânt de binecuvântare, felicitând corurile participante, împreună cu dirijorii acestora, pentru atmosfera înălţătoare pe care au creat-o în această seară muzicală: „Este foarte importantă muzica corală pentru Biserica Ortodoxă și de aceea, în ciuda tuturor greutăților și obstacolelor care apar, ne încăpățânăm, an de an, să ducem mai departe frumoasa și bogata tradiție corală a Bisericii dreptmăritoare. În Biserica Ortodoxă Dumnezeu este preamărit prin imne de laudă, oferite în dar de oameni, folosindu-se de vocile lor, așa cum s-a întâmplat în întreaga antichitate bisericească, nu numai în răsărit, ci și în apus, când Dumnezeu era lăudat și preamărit prin vocea omului, cel mai delicat și mai sofisticat instrument muzical, pentru că a fost așezat, în toată complexitatea lui, de la corzile vocale până la creier, organul ce coordonează întregul organism uman, organul muzical prin excelenţă și, nu în ultimul rând, la inimă, organul de unde izvorăsc toate sentimentele omului.”

 „Acest instrument muzical foarte simplu și sofisticat, care este corpul uman, este cel mai important de pe pământ pentru că a fost creat de Însuși Dumnezeu. Toate celelalte instrumente muzicale sunt făcute de oameni cu talent, tot pentru a-i înălța pe oameni spre ceruri. Dar cel mai bun și desăvârșit instrument muzical rămâne omul, cu trupul și sufletul său, atunci când se roagă înaintea lui Dumnezeu. Așa a fost de la început și în răsărit și în apus. Apoi, în apus au apărut instrumentele muzicale, adăugându-se vocii umane, iar pe alocuri înlocuind-o pe aceasta. Noi în răsărit am rămas păstrători fideli ai frumoasei și bogatei tradiții muzicale a Bisericii vechi, o tradiție muzicală ce s-a născut din cultul iudaic, dar a primit pecetea de foc și de har a Duhului Sfânt în viața Bisericii, începând de la Cincizecime.”

 „Astfel, de două mii de ani aproape, fiecare generație de creștini a adăugat ceva bogatului tezaur de credință și de rugăciune cântată a Bisericii. Și noi, cei de astăzi, pe lângă frumoasa moştenire din trecut, avem, din mila Domnului, atât voci alese, cât și compozitori care și în zilele noastre compun muzică pentru preamărirea lui Dumnezeu, pentru ca, pe calea artei corale, Dumnezeu să fie preamărit și în zilele noastre.”

 „Pentru noi, cei care trăim în această parte de ţară, în această parte de lume în care se află, de fapt, graniţa spirituală între răsărit şi apus, muzica corală este foarte importantă. Pentru românii din Crișana, din Banat, din Ardeal, dar în special pentru cei din Crișana şi Banat, muzica corală a fost un instrument foarte puternic al apărării, manifestării și transmiterii identității noastre spirituale și culturale și în vremurile de dinainte, și rămâne și în zilele noastre. Acesta este motivul pentru care este foarte important să păstrăm și să transmitem mai departe tinerelor generații muzica pe care au cântat-o şi înaintașii noștri și, totodată, tradiția corurilor bisericești.”

 Chiriarhul Oradiei a felicitat toate formaţiile corale împreună cu dirijorii lor, urându-le tuturor celor prezenţi sărbători binecuvântate şi fericite, exprimându-şi speranţa ca acest festival să progreseze de la an la an, pentru ca în viitor, formaţiile corale să se facă cunoscute, atât la nivelul ţării, cât şi peste granițele ei, şi să aducă mângâiere şi bucurie duhovnicească celor care se vor împărtăşi de cântul lor.

 La eveniment au participat preoţi din eparhie, numeroşi credincioşi, părinţi, elevi, profesori de religie şi alte cadre didactice de la şcolile din judeţul Bihor.