Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

„România între Orient și Occident”

În filosofia culturii, Orientul semnifică zona de est a Europei, care cuprinde țările foste componente ale Imperiului Roman de Răsărit, iar la polul opus se situează Occidentul, alcătuit din statele Europei Occidentale ce alcătuiau Imperiul Roman de Apus. Esența Orientului este socotită zona Peninsulei Balcanice, având la graniță România, despre care s-a împământenit sintagma „o insulă latină într-o mare slavă”. Situarea țării noastre între Orient și Occident definește principalele caracteristici care particularizează cultura română, individualizează mentalitatea poporului și determină specificul național. Diversitatea perspectivelor privind așezarea României între două culturi și civilizații a stârnit polemici aprinse de-a lungul timpului și a produs studii despre confruntarea dintre modernism și tradiționalism, despre conștiința națională și europeană de a fi și a rămâne român în Europa. Deschiderea către Europa Occidentală a constituit dintotdeauna un progres accelerat de a prelua „ideile, formele, valorile și modelele sale” și, ca urmare, „occidentalizarea nu poate fi concepută decât ca un incitant, ferment, stimulent, termen riguros de confruntare pentru totalitatea virtuților noastre spirituale”. (Adrian Marino)

În acest context, programa clasei a XI-a propune o dezbatere pe această temă. Elevii sunt familiarizați cu metoda didactică a dezbaterii, care presupune o discuție sau o analiză detaliată prin care este tratat un subiect de interes general și de actualitate, la care participă un număr mare de vorbitori. Tema abordată trebuie să fie bine cunoscută de către participanți, iar oratorii trebuie să susțină prin argumente convingătoare opiniile privitoare la subiectul respectiv. De cele mai multe ori, se manifestă puncte de vedere diferite și, adesea, contradictorii, ceea ce poate da dezbaterii caracter polemic. Dezbaterea presupune o documentare prealabilă asupra problematicii și, bineînțeles, studierea unei bibliografii. Condiția obligatorie pentru a participa la o dezbatere o constituie existența unui punct de vedere clar și consolidat despre tema tratată. Dezbaterea respectă câteva norme ce se impun pentru claritatea discursurilor și receptarea corectă a punctelor de vedere exprimate: afirmația opiniei, argumentația și concluzia.

Elevii de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, coordonați de doamna profesoară Ramona Urdea, au evidențiat influențele orientale pe de o parte, iar pe de altă parte cele occidentale, argumentând prin fapte istorice analizate cronologic, elemente literare și intruziunea elementelor moderne și tradiționale în cultura română. Printre aceștia, ambasadorii –juniori ai Parlamentului European au insistat, îndeosebi, asupra beneficiilor aderării României la Uniunea Europeană, situație în care nu sunt respinse influențele orientale, iar atracția occidentală nu trebuie să însemne preluarea automată a formelor care nu se potrivesc fondului nostru autohton. De-a lungul timpului, s-a confirmat faptul că, uneori, formele au reușit să creeze fondul și să modifice mentalitățile, contrazicând opinia lui Titu Maiorescu și adeverind speranța de modernizare a lui Eugen Lovinescu, dovedind că civilizațiile mai puțin evoluate pot importa cu succes formele consacrate.