Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Sfârșit de an școlar la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”

Clepsidra timpului a făcut ca după un an școlar în care au depus un efort susținut, la moment de bilanț, elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea să culeagă roadele muncii lor. Astfel, joi, 18 iunie 2015, începând cu ora 8,30, a avut loc festivitatea de încheiere a anului școlar pentru elevii și dascălii Liceului Ortodox orădean.

 Festivitatea de încheiere a anului școlar a debutat cu intonarea imnului național, după care, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a săvârșit în curtea școlii, un Te Deum de mulțumire, la care au participat elevi, profesori, părinți și alți invitați, iar corul „Diacon Nicolae Firu”, dirijat de Părintele Prof. Arhid. Ștefan Lakatos, a dat răspunsurile la slujba Te Deum-ului.

 Părintele Prof. Dorel Leucea, directorul adjunct al Liceului, a arătat că la moment de bilanț se cuvine să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite în acest an școlar și i-a îndemnat pe elevi ca odihna din timpul vacanței, să fie una constructivă, împletită cu lectura și cu rugăciunea.

 După momentul de rugăciune, în prezența colegilor, a părinților și a altor invitați, diriginții i-au premiat pe elevii merituoși, înmânându-le diplome și premii constând în cărți și reviste oferite din partea școlii.

 Pe lângă premierea pentru rezultatele obținute la clasă, au fost evidențiați elevii care au obținut rezultate la concursurile școlare naționale sau la diverse activități extrașcolare pe parcursul anului, precum și profesorii care i-au îndrumat și i-au pregătit pentru a ajunge la astfel de performanțe.

 La final, Părintele Prof. Dorel Leucea le-a mulțumit dascălilor pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă și în acest an școlar - ceea ce se reflectă în mulțimea premiilor și în performanțele obținute de elevi - precum și părinților elevilor pentru buna colaborare cu școala în desfășurarea procesului educativ.

 Mulțimea premiilor și performanțele obținute de elevi se datorează faptului că Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea își desfășoară activitatea pe mai multe niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal, precum și datorită competenței și dăruirii profesionale a întregului personal didactic, bucurându-se de sprijinul și purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, precum și de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bihor.