Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Evaluarea Naţională 2018

ORDIN nr. 3051/12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurarea a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

 

ORDIN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019

 

Metodologia de organizare și desfășurarea a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal (valabilă pentru Evaluare Naţională 2019)

 

Calendarul de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019

 

Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019

 

Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/ deficiențe de auz/ tulburare de spectru autist/ tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2019

 

Legislație specifică privind privind admiterea în învățământul liceal,  profesional de stat  și dual pentru anul școlar 2018-2019

Planul de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

Planul de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019

Planul de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

 

 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale (valabilă pentru Admiterea 2019)

 

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015 - 2016

 

  MODELE DE SUBIECTE EVALUAREA NAŢIONALĂ:

               clasa a VIII-a: Limba și literatura română / Matematică

               clasa a VI-a                          clasa a IV-a                          clasa a II-a