Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Admitere 2018

filiera vocațională, profilul Teologic, specializarea Teologie ortodoxă

 

Lista candidaților admiși în clasa a IX-a

Ierarhia la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a, 2019

 

Plan de școlarizare, nivel liceal, 2019-2020

 

 1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

Înscrierea presupune susținerea unor probe de aptitudini (dicție și aptitudini muzicale) și a probei de cunoștințe religioase.

 

Probe de aptitudini:

PROBE ORALE:

 

a) verificarea dicției prin:

- rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul,   Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.

 

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești, la alegere: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conținut religios;

- intonarea unui cântec patriotic, la alegere

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian ,

- verificarea simțului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noțiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 

c) vizita medicală - obligatorie

 

PROBA SCRISĂ:

 

Constă în verificarea cunoștințelor religioase legate de următoarele teme:

 

1. Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

2. Crearea lumii.

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.

4. Rugăciunea în viața creștinului.

5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos.

6. Legea cea nouă - Fericirile.

7. Crezul - sinteza învățăturii de credință.

8. Pilda semănătorului - primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.

9. Biserica, locaș de închinare.

10. Răbdare și încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

 

Bibliografie:

š Sfânta Scriptură,  Mica Biblie,  Învățătura de Credință Ortodoxă

 

Materialele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase pot fi descărcate de aici

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII :

 

1. Certificat de naștere (copie);

2. Certificat de Botez (copie);

3. Carte de identitate (copie);

4. Fișa medicală (copie);

5. Anexa la fișa de înscriere;

6. Fișa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;

7. Recomandarea Consiliului parohial;

8. Recomandarea profesorului de Religie din gimnaziu;

9. Binecuvântarea Chiriarhului locului;

 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI 2019

 

13-14 mai 2019 – înscrierea candidaților

15-17 mai 2019 – desfășurarea probelor

20 mai 2019– afișarea rezultatelor

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA:

Tel. 0359.410595 – secretariatul liceului

Tel. 0742137385 – Pr. Radu Rus

Web:  www.licortoradea.ro

Plaque: De aici poți descărca informațiile referitoare la admiterea în liceu 2019