Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Admitere 2021

filiera vocaţională, profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă

filiera teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie

Plan de școlarizare, nivel liceal, 2021-2022

 

 1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST, SPECIALIZAREA FILOLOGIE

Pentru clasa de Teologie Ortodoxă înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Pentru clasa de Filologie admiterea se realizează computerizat.

 

Probe de aptitudini:

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) o probă orală, desfășurată on-line, evaluată cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase,

 

PROBA ORALĂ constă în:

a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului.

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR RELIGIOASE (VCR) constă în susținerea unei lucrări scrise, cu durata de două ore, la Religie, subiectele urmând a fi elaborate din următoarele teme:

Crearea lumii;

Iosif şi frații săi – model de iertare;

 • Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos;

 • Iisus Hristos, Mântuitorul lumii (Pătimirile, jertfa pe Cruce, moartea şi Învierea Domnului; deschiderea raiului pentru toți oamenii);

 • Minunea din cana Galileii (milostenia, manifestare a iubirii față de semeni (Maica Domnului, Mijlocitoare între om și Dumnezeu);

Minunea vindecării slăbănogului din Capernaum (Prietenia şi iubirea, valori pentru viață);

 • Pilda talanților – darurile Duhului Sfânt în viața omului și valorificarea lor.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII :

1. Certificat de naştere (copie)/ Carte de identitate (copie);

2. Certificat de Botez (copie);

3. Fişa medicală (original/copie);

4. Anexa la fişa de înscriere;

5. Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial – se depune după susținerea Evaluării Naționale;

6. Recomandarea Consiliului parohial/ preotului paroh;

7. Recomandarea profesorului de Religie din gimnaziu;

8. Binecuvântarea Chiriarhului locului;

 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare!

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI 2021

24-25 mai 2021 – înscrierea candidaţilor

26-28 mai 2021 – desfăşurarea probelor

31 mai 2021 – afişarea rezultatelor

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel. 0359.410595 – secretariatul liceului

Tel. 0742137385 – Pr. Radu Rus