Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Admitere 2020

filiera vocaţională, profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă

filiera teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie

REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚII CARE AU SUSȚINUT PROBELE DE APTITUDINI—SESIUNEA IUNIE 2020

 

Plan de școlarizare, nivel liceal, 2020-2021

 

 1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST, SPECIALIZAREA FILOLOGIE

Pentru clasa de Teologie Ortodoxă înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Pentru clasa de Filologie admiterea se realizează computerizat.

 

Probe de aptitudini:

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) o probă orală, desfășurată on-line, evaluată cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, echivalată cu media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

 

PROBA ORALĂ constă în:

a)verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului.

b)motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII :

 

1. anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere / carte de identitate - copie;

3.adeverință/certificat de Botez (copie);

4. recomandarea Consiliului parohial/ preotului paroh;

5. cerere pentru acordarea binecuvântării Chiriarhului locului – se obține prin intermediul școlii;

 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare!

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ: licortoradea@yahoo.com.

 

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI 2020

 

2-5 iunie 2020 – înscrierea candidaţilor

9-12 iunie 2020– desfăşurarea probelor

17 iunie 2020– afişarea rezultatelor

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel. 0359.410595 – secretariatul liceului

Tel. 0742137385 – Pr. Radu Rus