Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Admitere 2023

filiera vocaţională, profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă

filiera teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie

Rezultate obținute la admitere - profil teologic 2022

 

Plan de școlarizare, nivel liceal, 2022-2023

 

 1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST, SPECIALIZAREA FILOLOGIE

 

Pentru clasa de Filologie admiterea se realizează computerizat, conform calendarului general al admiterii în învățământul liceal.

Pentru clasa de Teologie Ortodoxă înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

 

Probe de aptitudini:

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) o probă orală evaluată cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase,

 

PROBA ORALĂ constă în:

a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului.

b) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR RELIGIOASE (VCR) constă într-o lucrare scrisă cu durata de două ore, la Religie, subiectele urmând a fi elaborate din următoarele teme:

1.   Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;

2.   Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;

3.   Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;

4.   Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;

5.   Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;

6.   Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;

7.   Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii  – clasa a VIII-a.

 Bibliografie:

-Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodoxă, manualele de Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII

 

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII :

1. Certificat de naştere (copie)/ Carte de identitate (copie);

2. Certificat de Botez (copie);

3. Fişa medicală (original);

4. Anexa la fişa de înscriere;

5. Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial – se depune după susținerea Evaluării Naționale;

6. Recomandarea Consiliului parohial/ preotului paroh;

7. Recomandarea profesorului de Religie din gimnaziu;

8. Binecuvântarea Chiriarhului locului (se obține prin intermediul școlii).

 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare!

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI 2022

16-17 mai 2022 – înscrierea candidaţilor

20 mai 2022 – desfăşurarea probelor

27 mai 2022 – afişarea rezultatelor

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel. 0359.410595 – secretariatul liceului

Tel. 0742137385 – Pr. Radu Rus

Tel. 0744551142 — Pr. Dorel Leucea