Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Admitere 2021

filiera vocaţională, profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă

filiera teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie

Anunț referitor la depunerea dosarelor de către elevii care au fost  repartizați în clasa a IX-a, profil Umanist, specializarea Filologie

 

Rezultatele admiterii în clasa a IX-a, filiera vocațională, profil teologic

REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚII CARE AU SUSȚINUT PROBELE DE APTITUDINI ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A IX-A

Plan de școlarizare, nivel liceal, 2021-2022

 

 1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST, SPECIALIZAREA FILOLOGIE

Pentru clasa de Teologie Ortodoxă înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Pentru clasa de Filologie admiterea se realizează computerizat.

 

Probe de aptitudini:

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) o probă orală, desfășurată on-line, evaluată cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase,

 

PROBA ORALĂ constă în:

a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului.

b) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR RELIGIOASE (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini.

Media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII :

1. Certificat de naştere (copie)/ Carte de identitate (copie);

2. Certificat de Botez (copie);

3. Fişa medicală (original/copie);

4. Anexa la fişa de înscriere;

5. Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial – se depune după susținerea Evaluării Naționale;

6. Recomandarea Consiliului parohial/ preotului paroh;

7. Recomandarea profesorului de Religie din gimnaziu;

8. Binecuvântarea Chiriarhului locului;

 

Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ: licortoradea@yahoo.com.

 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare!

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI 2021

7-14 iunie 2021 – înscrierea candidaţilor

15-18 iunie 2021 – desfăşurarea probelor

18 iunie 2021 – afişarea rezultatelor

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel. 0359.410595 – secretariatul liceului

Tel. 0742137385 – Pr. Radu Rus

Tel. 0744551142 — Pr. Dorel Leucea