Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Admitere 2020

filiera vocaţională, profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă

filiera teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie

Lista candidaților admiși în clasa a IX-a

Ierarhia la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a, 2019

Plan de școlarizare, nivel liceal, 2020-2021

 

 1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST, SPECIALIZAREA FILOLOGIE

 

Pentru clasa de Teologie Ortodoxă înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Pentru clasa de Filologie admiterea se realizează computerizat.

 

 

Probe de aptitudini:

PROBE ORALE:

 

a) verificarea dicţiei prin:

- rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul,   Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.

 

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti, la alegere: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;

- intonarea unui cântec patriotic, la alegere

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian ,

- verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 

c) vizita medicală - obligatorie

 

PROBA SCRISĂ:

 

Constă în verificarea cunoştinţelor religioase legate de următoarele teme:

 

1. Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

2. Crearea lumii.

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere.

4. Rugăciunea în viaţa creştinului.

5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos.

6. Legea cea nouă - Fericirile.

7. Crezul - sinteza învăţăturii de credinţă.

8. Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.

9. Biserica, locaş de închinare.

10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

 

Bibliografie:

¨ Sfânta Scriptură,  Mica Biblie,  Învăţătura de Credinţă Ortodoxă

 

Materialele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase pot fi descărcate de aici

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII :

 

1. Certificat de naştere (copie);

2. Certificat de Botez (copie);

3. Carte de identitate (copie);

4. Fişa medicală (copie);

5. Anexa la fişa de înscriere;

6. Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

7. Recomandarea Consiliului parohial;

8. Recomandarea profesorului de Religie din gimnaziu;

9. Binecuvântarea Chiriarhului locului;

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI 2020

 

11-12 mai 2020 – înscrierea candidaţilor

15 mai 2020– desfăşurarea probelor

18 mai 2020– afişarea rezultatelor

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel. 0359.410595 – secretariatul liceului

Tel. 0742137385 – Pr. Radu Rus

Web:  www.licortoradea.ro

Plaque: De aici poţi descărca informaţiile referitoare la admiterea în liceu 2020