Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Admitere 2020

filiera vocaţională, profilul teologic, specializarea Teologie ortodoxă

filiera teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A, FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST, SPECIALIZAREA FILOLOGIE

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A, FILIERA VOCAȚIONALĂ

 

Plan de școlarizare, nivel liceal, 2020-2021

 

 1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

1 CLASĂ A  IX – A - FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST, SPECIALIZAREA FILOLOGIE

Pentru clasa de Teologie Ortodoxă înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.

Pentru clasa de Filologie admiterea se realizează computerizat.

 

Probe de aptitudini:

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) o probă orală, desfășurată on-line, evaluată cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, echivalată cu media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

 

PROBA ORALĂ constă în:

a)verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului.

b)motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII :

 

1. anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere / carte de identitate - copie;

3.adeverință/certificat de Botez (copie);

4. recomandarea Consiliului parohial/ preotului paroh;

5. cerere pentru acordarea binecuvântării Chiriarhului locului – se obține prin intermediul școlii;

 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare!

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ: licortoradea@yahoo.com.

 

 

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI 2020

 

2-5 iunie 2020 – înscrierea candidaţilor

9-12 iunie 2020– desfăşurarea probelor

17 iunie 2020– afişarea rezultatelor

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA:

Tel. 0359.410595 – secretariatul liceului

Tel. 0742137385 – Pr. Radu Rus