Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Înscrierea

în învăţământul primar 2018

Ultima actualizare:  25 februarie 2019, ora 15.00

 

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

 

Realizează înscrieri pentru clasa pregătitoare, învăţământ tradiţional—2 clase

1. Descrierea unităţii de învăţământ:

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” este o unitate de învăţământ de stat care îşi desfăşoară activitatea sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. Procesul de învăţământ se desfăşoară în cele două locaţii ale şcolii: str. Aluminei, nr. 88 şi str. Republicii, nr. 48.

             Actualmente în locaţia din strada Aluminei, nr. 88, îşi desfăşoară activitatea 10 clase de învăţământ primar (CP - IV) şi 8 clase de învăţământ gimnazial (V-VIII).

             În locaţia de pe strada Republicii, nr. 48, funcţionează clasele de ciclu liceal.

             Pentru anul şcolar 2019-2020 ne-am propus realizarea a două clase pregătitoare de învăţământ primar tradițional.

 

Plan de şcolarizare 2019-2020:

Învăţământ tradiţional - 2 clase pregătitoare – 60 locuri

             În cadrul şcolii noastre funcţionează programul Şcoală după şcoală, axat pe activităţi recreative, educaţie remedială, educaţie pentru sprijinirea performanţei şcolare şi pe programe de sprijin pentru efectuarea temelor.

             Le oferim copiilor o educaţie de calitate, în care se împleteşte armonios  pregătirea intelectuală şi deprinderea aptitudinilor practice cu formarea caracterului din perspectiva valorilor morale autentice.

 

Oferta şcolii noastre se distinge prin:

Program prelungit şi posibilitatea servirii mesei în sistem catering;

Cadre didactice cu experienţă şi pregătire profesională de calitate;

Asigurarea unui climat de siguranță, prietenie și moralitate;

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele numere de telefon:

0359.410.595

0742.137.385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Circumscripţia şcolară:

Înscriem copii din orice zonă a oraşului

 

Criterii specifice de departajare în cazul solicitărilor de înscriere peste numărul de locuri:

În cazul înscrierii în clasa pregătitoare a unui număr de copii mai mare decât numărul de locuri aprobat prin Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020, se va face departajarea ţinând cont de criteriile generale impuse de Metodologie şi de următoarele criterii specifice, care acordă prioritate pentru:

Copiii ai căror părinţi au domiciliul în apropierea şcolii;

Copiii ai căror bunici au domiciliul în apropierea şcolii;

Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în proximitatea şcolii;

Copiii care au frecventat grădiniţa din subordinea şcolii.

 

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020:

 

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN 3181/18.02.2019

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 3181/18.02.2019

 

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE—2019

 

Programul de lucru al Comisiei de înscriere:

Înscrierea copiilor se face în perioada 4 - 22 martie 2019, în locația de pe strada Aluminei nr. 88, după următorul program:

Luni – Vineri: 8-18

 

Telefon programare înscriere: 0359.410595

 

4. Informaţii pentru părinţi:

Informaţii pentru părinţi oferite de Inspectoratul Şcolar Judeţean  Bihor

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

<<click pe imaginea de mai sus pt. a vizualiza mai multe fotografii>>