Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Bacalaureat 2023

ORDIN nr. 5242/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 2023 (calendarul examenului este parte integrantă a ordinului)

Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (anul școlar2021-2022)

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat (valabilă pt. Examenul de Bacalaureat 2023)

Lista disciplinelor la care se susține Examenul de bacalaureat

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.

Simulare examen bacalaureat 2022 (ghid)