Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Ocrotiți, respectați, iubiți PĂDUREA!

Pădurea, leagăn de viață... prieten... bogăție... oxigen și verdeață... răcoare... muzică și culoare... odihnă, liniște binefăcătoare...

Pădurea  reprezintă „aurul verde” al Pământului. Cine nu iubește pădurea?! Datorită importanței sale, pe plan mondial s-a stabilit ca ziua de 21 martie a fiecărui an să fie Ziua Pădurii, iar perioada cuprinsă  15 martie și 15 aprilie, Luna Pădurii. În această perioadă,  în cadrul Programului Mondial „Eco-Școala”, elevii au desfășurat activități variate prin care  au atras atenția asupra problemelor actuale ale pădurii și ale mediului  în general, cum ar fi poluarea și defrișările, care atrag după sine pierderea biodiversității, catastrofele naturale și schimbările climatice, propunând și soluții. De asemenea, au realizat afișe, benzi desenate cuprinzând mesaje ecologice, au realizat lucrări artistice reprezentând pădurea, copacii, au organizat dezbateri pe baza unor materiale vizionate.

Pădurea, dacă e lăsată în pace, își poartă singură de grijă. Moare și renaște din nou...și din nou...oferindu-ne nouă, oamenilor, un exemplu de frumusețe, de stabilitate și de dăruire.

Ocrotiți, respectați, iubiți PĂDUREA!