Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Sesiune de comunicări științifice la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

Praznicul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, este pentru școlile teologice ortodoxe, prilej de organizare a unor ample activități menite să sublinieze rolul acestora în apărarea și promovarea dreptei credințe propovăduite de Mântuitorul Iisus Hristos și moștenite de la Sfinții Apostoli.

Dacă în anii precedenți Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a organizat ample activități în cinstea ocrotitorilor învățământului teologic panortodox, în anul acesta activitățile au fost mai restrânse, desfășurându-se în spațiul online, dar având același conținut bogat în informații și învățături teologice.

Astfel, pornind de la tema anului în curs, considerat Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul, vineri, 29 ianuarie, în ultima zi a semestrului întâi din acest an școlar, a fost organizată online o sesiune de comunicări științifice, în cadrul căreia s-au prezentat teme precum: Considerații privind cultul eroilor în Biserica Ortodoxă Română (Biro David, clasa a XII-a); Catedralele Ortodoxe Române din Vârșeț și Gyula - monumente ale credinței românilor din afara granițelor (Florea Ioan, clasa a XII-a); Sfântul Dionisie Exiguul (Pașcalău Florentin, clasa a XI-a); Sf. Ioan Casian (Teodorescu Andrei, clasa a XI-a); Sfântul Ioan Iacob Românul (Creț Florin, clasa a XII-a); Cinstirea în Biserică a celor adormiți în Domnul (Pop Adelin, clasa a XII-a); Valoarea liturgică a cimitirele ortodoxe, expresie a credinței, a respectului și a dragostei pe care credincioșii români ortodocși o au față de cei trecuți la Domnul (Fekete Cătălin, clasa a XII-a).

În cadrul întâlnirii, Pr. Prof. Radu Valer Rus, vicar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei și directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, a transmis din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cuvânt de binecuvântare, de încurajare și de optimism în aceste vremuri tulburi și a subliniat importanța covârșitoare a Sfinților Trei Ierarhi pentru învățământul teologic în special și pentru educație în general, amintindu-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune că educația este împărtășire de sfințenie.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența oficialităților locale, reprezentate de Pr. Florin Negruțiu, Inspector Școlar de Religie în cadrul I.S.J Bihor, care mereu este prezent la activitățile școlii noastre, pe care le sprijină și le promovează în mod constant. Preacucernicia sa a adresat elevilor și corpului profesoral, un cuvânt de apreciere și de prețuire.

Deși cadrul de prezentare a fost unul inedit, sesiunea s-a bucurat de prezența online a tuturor elevilor și profesorilor de la liceu, care au lăsat să li se vadă pe ecran chipurile și ținuta festivă, chipuri pe care s-a putut citi nostalgia după timpurile când, în cadrul sesiunilor de comunicări științifice, comuniunea sufletească era sporită de prezența și apropierea fizică.

În încheiere, elevii orădeni și corpul profesoral au primit invitația de a participa de Praznicul Sfinților Trei Ierarhi la Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în vechea Catedrală cu lună din Oradea, unde în urmă cu o sută de ani, a fost întronizat primul Ierarh al reînființatei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, Episcopul de vrednică amintire Roman Ciorogariu.