Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Luna Pădurii

O treime din masa terestră a Pământului este acoperită de păduri, care exercită funcții vitale pentru întreaga planetă. Ele joacă un rol-cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice. Pentru a exista, umanitatea are nevoie de păduri. În aceste vremuri tulburi, din străfundurile sale, Pământul ne cere ocrotire și ajutor. „Plămânii” săi verzi sunt în pericol!

În fiecare an, în 21 martie, Pământul își sărbătorește pădurile, această zi fiind declarată Ziua internațională a pădurilor. De asemenea, la nivel global, între 15 martie - 15 aprilie, se marchează „Luna Pădurii”, perioadă ce aduce în atenția noastră rolul pădurii în menținerea echilibrului natural și al vieții pe Pământ, precum și pericolele care amenință pădurea din cauza defrișărilor masive. În România, acest eveniment a fost organizat pentru prima oară în anul 1902 sub denumirea de „Sărbătoarea sădirii arborelui”, de către Spiru Haret – ministru al Cultelor și Instrucției Publice.

Azi, pe plan internațional, statele lumii colaborează și propun soluții pentru salvarea pădurilor. În contextul dezvoltării durabile, Agenția Europeană de Mediu colaborează îndeaproape cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, cu Eurostat și realizează un schimb coordonat de date cu agențiile ONU și cu alte organizații internaționale. De asemenea, lucrează cu Copernicus – Programul european de observare a Pământului, care monitorizează și cartografiază și pădurile. Parlamentul European, în rezoluția sa din 15 ianuarie 2020, referitoare la ”Pactul verde pentru Europa”, salută intenția Comisiei Europene de a combate despădurirea globală și invită la elaborarea unei noi strategii forestiere ambițioase care să vizeze gestionarea durabilă a pădurilor în lupta împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității. În acest sens, Rezoluția Parlamentului European din 16 septembrie 2020 se referă la rolul Uniunii Europene în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial, cea din 8 octombrie 2020 se referă la calea de urmat în ceea ce privește Strategia forestieră europeană, iar rezoluția din 22 octombrie 2020 conține recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al Uniunii Europene pentru stoparea și inversarea defrișărilor la nivel mondial.

Elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea - Școală Ambasador a Parlamentului European, coordonați de profesorii lor, s-au alăturat demersurilor în ceea  ce privește dezvoltarea durabilă prin salvarea pădurilor, stoparea schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității. În acest sens, în cadrul Proiectului E.P.A.S. – Programul „Școli-Ambasador ale Parlamentului European”, au desfășurat o serie de activități închinate pădurii, prin care au conștientizat importanța ei pentru viață. În urma dezbaterilor despre ceea ce reprezintă pădurile pentru planetă, elevii au considerat că cea mai mare lecție din lume ar fi aceea de a planta copaci pentru viitorul verde și sustenabil al acesteia. De asemenea, au discutat despre demersurile naționale și internaționale de protejare a pădurilor, au urmărit prezentări PowerPoint, au realizat afișe, benzi desenate, colaje, lucrări plastice reprezentând pădurea. O parte dintre elevi au participat la o activitate de ecologizare pe Valea Iadului, în parteneriat cu Direcția Silvică Bihor. O activitate ingenioasă s-a desfășurat la clasa a IV-a A, fiind intitulată „Manifest pentru pădure”. Pornind de la un filmuleț și continuând cu o activitate de brainstorming, elevii au fost provocați să își imagineze ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista păduri pe planetă și să găsească soluții de salvare a vieții pe Pământ. Apoi, soluțiile găsite au fost prezentate colegilor, dezbătute și selectate folosind metoda pălăriilor gânditoare. Elevii au scris numeroase mesaje eco care au alcătuit coroana unui copac „mesager” al manifestului copiilor pentru salvarea pădurilor.