Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Ziua Pământului

Organizația Națiunilor Unite, în anul 2009, a declarat ca sărbătoare oficială a planetei Pământ ziua de 22 aprilie, expresie comună a întregii omeniri de a construi o societate stabilă, un viitor mai bun, mai curat și mai verde. Viața noastră, a tuturor, depinde de sănătatea planetei.

      Pământul se află în pragul unei crize ecologice fără precedent. Problemele globale ne afectează pe fiecare, ne fac vulnerabili în fața dezastrelor naturale. Cele mai importante probleme cu care se confruntă omenirea, legate de mediul înconjurător sunt: poluarea, încălzirea globală, schimbările climatice, pierderea biodiversității, distrugerea stratului de ozon, acidificarea oceanelor, defrișările necontrolate, ploile acide, dispariția resurselor naturale. O serie de organizații și foruri internaționale colaborează pentru a găsi soluțiile cele mai bune prin care Pământul să rămână o planetă vie – ”casă” a tuturor oamenilor.

În agenda strategică a Uniunii Europene pe perioada 2019 – 2024, apare ca prioritate construirea unei Europe durabile, ecologice, echitabile și neutre din punct de vedere climatic. Se accentuează investițiile în inițiative ecologice care îmbunătățesc calitatea aerului și a apei, se promovează agricultura durabilă, se protejează sistemele de mediu și biodiversitatea. Pactul verde european urmărește transformarea uniunii într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, crearea unei piețe europene a energiei care să ofere energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile, precum și o tranziție mai rapidă către surse regenerabile de energie, păstrând în același timp cadrul natural al Europei și abordând cu curaj schimbările climatice[1].

Trăim împreună pe aceeași planetă. Schimbările pe care le producem într-o anumită zonă a Pământului pot afecta oamenii dintr-o altă zonă. Într-un fel sau altul, prin alegerile, acțiunile și comportamentul nostru ne punem ”amprenta” asupra mediului în care trăim.

Ziua Pământului a fost marcată și la Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea - Școală Ambasador a Parlamentului European, printr-o serie de activități desfășurate în școală înainte de a intra în vacanță, sau on-line. Elevii, coordonați de  profesorii lor, au perceput ziua dedicată Pământului ca o zi de acțiune pentru schimbarea comportamentului față mediu: au urmărit prezentări Power Point și filmulețe prin intermediul cărora au conștientizat ceea ce reprezintă Pământul pentru oameni, au dezbătut problemele majore ale planetei, au aflat despre demersurile naționale și internaționale de ocrotire a acesteia, au realizat afișe, benzi desenate, lucrări artistice și colaje, au realizat diferite obiecte din materiale refolosibile, au găsit soluții viabile pentru a ajuta mediul înconjurător. Au învățat că pentru a îmbunătăți situația planetei, e nevoie de schimbări în viețile noastre; că o schimbare oricât de mică făcută de mulți oameni poate avea efecte pozitive majore pentru planeta noastră; că fiecare își poate influența familia, prietenii și cunoscuții pentru a contribui la crearea unei lumi mai curate, respectând și ocrotind astfel Pământul.

 

Referințe:

Uniunea Europeană. Prioritățile Uniunii Europene pentru perioada 2019-2024  [accesat la data de 21 aprilie 2021]. Disponibil la: https://europa.eu/european-union/about-eu/priorities_ro