Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Conferință și consfătuiri pentru cadrele didactice de Religie și Teologie din Eparhia Oradiei

În cadrul seriei conferințelor semestriale de toamnă din Episcopia Oradiei, la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a avut loc vineri, 23 septembrie, reuniunea cadrelor didactice de Religie şi Teologie din Eparhia Oradiei, respectiv județul Bihor.

Prima parte a programului a avut loc în paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”, unde, începând cu ora 8:00, cadrele didactice care predau Religie Ortodoxă au participat la Sfânta Liturghie și la slujba de Te Deum, săvârșite de către Preacucernicul Părinte Prot. Prof. Radu Rus, vicar eparhial și directorul Liceului Ortodox, împreună cu Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Viorel Popa, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și cu Preacucernicul Părinte Prof. Florin Negruțiu, Inspector școlar pentru disciplina Religie.

A doua parte a întâlnirii – conferința propriu zisă, a avut loc în sala festivă a liceului, unde Preacucernicul Părinte Prof. Florin Negruțiu, a prezentat referatul cu titlul „Sfinții isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț - modele de viețuire pentru monahul și creștinul contemporan”, întocmit de către Preacuviosul Părinte Silvestru Vid, viețuitor la Mănăstirea Izbuc, temă ce se înscrie în contextul proclamării anului 2022, ca fiind „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului” şi „Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ” în Patriarhia Română.

Ultima parte a întâlnirii a continuat cu consfătuirile la care au luat parte profesorii de religie de la toate cultele din județul Bihor.  Activitatea a debutat cu intervenția domnului Vasile Timiș care a onorat invitația de a fi alături de profesorii de religie din județul Bihor, abordând ca temă statutul orei de religie în contextul noilor modificări legislative, aspecte legate de programele școlare și ghidurile metodologice elaborate pentru clasele a IX-a și a X-a. Domnul inspector general care gestionează la nivelul Ministerului Educației disciplina religie a accentuat rolul de formator al profesorului de religie în cadrul comunității școlare, evidențiind eforturile întregului corp profesoral care predă disciplina religie  de a fi factori de echilibru în relație cu elevii, părinții acestora și cadrele didactice. De asemenea a evidențiat contribuția cultelor pentru consolidarea orei de religie la nivel national. Acesta a subliniat contribuția profesorilor de religie la elaborarea de resurse educaționale, suporturi pentru activitatea online la nivel national constituite în câteva situații în platforme educaționale, respectiv elaborarea de mijloace de învățământ și manual școlare. În contextual intervenției online  domnul inspector general a transmis cuvinte de apreciere la adresa colegilor profesori de religie din județ pentru modul în care s-au implicat în organizarea competițiilor de profil la nivel national, competiții desfășurate în mai multe ediții la Oradea și a făcut referire la colaboarea dintre profesorii de religie indiferent de confesiune ca model de bună practică la nivel national. Aceleași cuvinte de apreciere, prețuire și recunoștință a transmis reprezentanților cultelor de la nivelul județului și în mod deosebit Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei pentru întregul suport acordat profesorilor de religie, disciplinei.

Părintele vicar Radu Rus și directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, gazda consfătuirilor județene a profesorilor de religie din acest an, a transmis cuvântul de binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, mulțumind profesorilor de religie pentru toate demersurile și reușitele din anul școlar precedent.

În continuarea întâlnirii cu profesorii de religie ocazionată de organizarea consfătuirii județene anuale, inspectorul școlar prof. pr. Florin Negruțiu a realizat o diagnoză a procesului instructiv-educativ la disciplina religie radiografiind întregul demers educațional din anul școlar precedent cu toate elementele asociate. Au fost felicitați colegii care au organizat competiții la nivel local și județean, pe care au obținut premii, respectiv au reprezentat județul cu elevii în diferite etape ale unor competiții consacrate. S-au prezentat apoi noutățile de la nivelul disciplinei, aspecte legate de elaborarea planificărilor la nivel județean pentru fiecare cult și nivel de studiu. A fost prezentată structura portofoliului profesorului de religie, oportunitățile legate de programele de formare oferite la nivel national și prin Casa Corpului Didactic Bihor. S-au prezentat RED-urile elaborate în cadrul proiectului CRED și s-a reamintit profesorilor de religie despre existența mai multor resurse pentru disciplina religie. De asemenea au fost surprinse câteva dintre elementele de noutate ale noului ROFUIP, respectiv programele și calendarul pentru definitivat, gradul didactic II și I, respectiv titularizare.

În anul școlar în curs profesorii de religie au oportunitatea de a participa la competițiile, festivalurile și expozițiile cunoscute, respectiv la o nouă ediție a Simpozionului Național „Roman Ciorogariu- spirit european” programat pentru luna mai 2023, în contextul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Academiei Teologice Ortodoxe din Oradea.

Profesorii au fost invitați să gestioneze cu maturitate și echilibru relația cu toți factorii educaționali, să acorde atenție conduitei de la nivelul școlii în relație cu misiunea pe care o împlinesc în domeniul educației. Complexitatea statului profesorului de religie presupune multă responsabilitate, dar și roadele apostolatului aduc multă satisfacție. Profesorii de religie au fost chemați să acorde atenție specială elevilor vulnerabili, să se implice cu aceeași consecvență în programe educative extrașcolare complementare orei de religie, să fie la fel de prezenți în comunitățile religioase susținând programe de tipul școlilor și a taberelor de vară și nu numai.