Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Noutăți / Anunțuri

Situația locurilor libere la nivelul claselor Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea pentru anul școlar 2023-2024

 

 

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor—structura Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Oradea

 

 

Burse—an școlar 2023-2024:

Ţ Ordin ME nr. 6238 din 08.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor, publicat în MO nr. 822/12.09.2023

Ţ Criterii de acordare și documente necesare burse 2023-2024—extras din Metodologia-cadru de acordare a burselor

Ţ Cerere pentru acordarea bursei sociale pe bază de venit

                - Tabel anexa_ Declarație venituri realizate pt. bursa socială pe bază de venit

Ţ Cerere pentru acordarea bursei sociale - elevi orfani

Ţ Cerere pentru acordarea bursei sociale - elevi din familii monoparentale

Ţ Cerere pentru acordarea bursei sociale - caz medical

Ţ Cerere pentru acordarea bursei de excelență olimpică II

Ţ Cerere pentru acordarea bursei de merit

 

Componența claselor pregătitoare în anul școlar 2023-2024: Clasa pregătitoare A; Clasa pregătitoare B; Clasa pregătitoare C; Clasa pregătitoare D

Situația locurilor libere la nivelul claselor Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea pentru anul școlar 2023-2024—etapa a doua

Lista candidaților repartizați la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea în clasa a IX-a, profilul umanist, specializarea filologie

Situația locurilor libere la nivelul claselor Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea pentru anul școlar 2023-2024

Situația locurilor libere pentru înscriere—GPP Nr. 23 Oradea

 

 

Materiale pentru susținerea examenelor de diferență:

Ţ filiera vocațională, profil teologic: Clasa a IX-a, Clasa a X-a, Clasa a XI-a

Ţ filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie: Clasa a IX-a