Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Sărbătorirea Marii Uniri la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”

În ajunul sărbătoririi zilei noastre naţionale, Consiliul Şcolar al Elevilor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea a organizat o serie de activităţi care au avut ca scop sublinierea importanţei faptelor istorice din anul de graţie 1918 pentru istoria noastră naţională.

În cursul zilei de luni a fost organizat un concurs de cultură generală intitulat simbolic „1 Decembrie 1918 - Marea Unire a românilor”, un concurs tematic bazat pe o bibliografie specifică, un concurs care a presupus parcurgerea a zece runde de întrebări de către cele şapte echipaje de liceu înscrise. Unul dintre obiectivele acestui concurs a fost reprezentat de însuşirea unor cunoştinţe cu privire la acţiunile desfăşurate atât de soldaţii români din timpul primului război mondial, cât şi de conducerea de la acea dată a României de după încheierea războiului. Fiecare rundă a fost jurizată de mai mulţi profesori de specialitate ai şcolii, urmând ca rezultatele finale şi acordarea premiilor să se realizeze în timpul festivităţilor realizate în ziua următoare.

O altă activitate a fost realizată în cursul zilei de marţi, atunci când am fost onoraţi de prezenţa domnului profesor Radu Românaşu, cadru universitar al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Oradea. Domnul profesor, un prieten al şcolii noastre, a vorbit elevilor şi profesorilor prezenţi despre ideea de jertfă a poporului român, jertfa văzută ca misiune în realizarea unor idealuri. Domnia sa a enumerat numeroasele jertfe depuse de înaintaşii noştri, străbunicii noştri, soldaţi care s-au jertfit în război, soldaţi care s-au sacrificat pentru Unire, soldaţi care au murit pentru realizarea României Mari la 1918.

Nu în cele din urmă, punctul culminant al tuturor acestor activităţi a fost reprezentat de momentul festiv organizat, tot marţi, în sala festivă a liceului, care a prilejuit elevilor să încânte auditoriul prin recitarea unor poezii cu tentă patriotică şi susţinerea unui scurt recital de către mai mulţi elevi din clasa a XI-a.

După acest moment artistic a urmat anunţarea rezultatelor concursului de cultură generală organizat în ziua precedentă, dar şi premierea fiecărui echipaj în parte de către organizatori, fiecare echipaj primind diplome de participare şi premii. A urmat splendidul recital susţinut de Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, dirijat de către părintele arhidiacon Prof. Ştefan Lakatos, un recital care a implicat atât melodii patriotice, cât şi colinde.

În încheierea momentului festiv, părintele director Prof. Radu Rus a vorbit despre semnificaţia specială a acestor zile, inclusiv a sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României, respectiv a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, felicitând elevii pentru implicarea şi realizarea tuturor acestor activităţi de suflet şi pentru suflet.