Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Hramul Paraclisului Liceului Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu”

În ziua prăznuirii Sfântului Mucenic şi Apostol Iacov, ruda Domnului, s-a săvârşit Liturghia Sfântului Iacov în paraclisul Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" din Oradea, situat în incinta şcolii, cu ocazia hramului.

Solemnitatea şi bucuria acestei zile au fost cu atât mai mari, cu cât este al treilea an consecutiv când este sărbătorit hramul acestui paraclis din locaţia în care acum se desfăşoară activitatea educativă pentru clasele din ciclurile primar şi gimnazial ale liceului ortodox. Elevii din clasele liceale, de la profilul teologic, studiază, din acest an şcolar, în imobilul proprietate a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în care a funcţionat odinioară Academia Teologică din Oradea.

Amenajat în urmă cu doi ani, paraclisul a fost înzestrat de Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, cu o raclă cu sfinte moaşte, cu o frumoasă icoană a Maicii Domnului Vladimirskaia, de dimensiuni impresionante, pictată pe lemn, şi cu alte numeroase obiecte de cult. În fiecare zi de vineri, precum şi în sărbătorile religioase, elevii din clasele primare şi gimnaziale participă aici la Sfânta Liturghie, săvârşită special pentru ei, pentru cadrele didactice şi pentru ceilalţi ostenitori ai şcolii.

Sfânta Liturghie săvârşită cu ocazia hramului paraclisului a fost una deosebită. La ea au participat cadre didactice, elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal şi părinţi ai acestora, care au avut privilegiul de a asista la cea mai veche Liturghie a Bisericii. În cuvântul de învăţătură rostit cu această ocazie, pr. prof. Radu Rus, directorul Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu", a creionat viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Iacov, scoţând în evidenţă rolul său în istoria Bisericii primare şi subliniind frumuseţea şi profunzimea Sfintei Liturghii pe care acesta a alcătuit-o. Pr. Radu Rus a transmis cuvântul de binecuvântare al PS Sofronie, Episcopul Oradiei, stăruind asupra responsabilităţii cu care copiii şi tinerii care învaţă într-o şcoală aflată sub oblăduirea Bisericii trebuie să-şi asume misiunea de a fi modele pentru cei din jurul lor. De asemenea, s-au amintit ajutorul şi binecuvântarea de care se bucură cei care îşi pun viaţa şi activitatea sub ocrotirea sfinţilor.

Liturghia Sfântului Apostol Iacov este cel mai preţios şi mai vechi monument de literatură liturgică. Sfântul Apostol Iacov, primul episcop al Ierusalimului, a fixat pe temeiuri apostolice sâmburele acestei opere în Biserica din Ierusalim. De la Ierusalim, Liturghia Bisericii primare a fost adusă mai întâi la Antiohia, prin Sfântul Apostol Pavel şi ucenicii săi. Aici a cunoscut o dezvoltare treptată şi a devenit Liturghia reprezentativă a ritului liturgic antiohian.

În Asia Mică şi Grecia ea a dat naştere Liturghiilor mai noi, a Sfântului Vasile cel Mare şi a Sfântului Ioan Gură de Aur, Liturghiile bizantine, care i-au luat curând locul. În Ierusalim era încă în întrebuinţare în secolul al IX-lea, iar în restul Orientului ortodox s-a menţinut până prin secolul XII, după care a fost înlocuită definitiv cu Liturghiile bizantine.

Astăzi, Liturghia Sfântului Apostol Iacov se săvârşeşte mai cu seamă în Biserica Ortodoxă a Greciei, în general de două ori pe an, în ziua prăznuirii Sfântului Apostol Iacov, pe 23 octombrie, şi în prima Duminică după Naşterea Domnului, când sunt prăznuiţi mai mulţi martiri, printre care şi Sfântul Iacov.

<<click pe imaginea de mai sus pt. a vizualiza mai multe fotografii>>