Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Scurt istoric

Liceul Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea a fost înfiinţat, prin grija Preasfinţitului Părinte Sofronie, episcopul Oradiei ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică, la începutul anului şcolar 2007-2008, prin desprinderea claselor cu profil teologic existente în cadrul Liceului Pedagogic “Iosif Vulcan” Oradea. Începutul învăţământului teologic în judeţul Bihor este însă mult mai vechi.

În contextul revigorării învăţământului teologic în perioada de libertate religioasă şi democraţie de după decembrie 1989, în anul şcolar 1994-1995 a luat fiinţă o clasă cu profil teologic, la filiera vocaţională din cadrul Şcolii Normale “Nicolae Bolcaş” din Beiuş, judeţul Bihor. Oraşul Beiuş, odinioară important centru economic, cultural şi religios al judeţului, este astăzi mult mai puţin important în viaţa socială a judeţului nostru, iar aşezarea lui geografică este una periferică pe harta judeţului Bihor, departe de a reprezenta un echilibru sau punct strategic de atragere a elevilor din întreg judeţul spre acest profil de învăţământ. Aşa se face că din anul şcolar 2006-2007 profilul teologic a fost mutat din Beiuş la Liceul Pedagogic “Iosif Vulcan” din Oradea, municipiul Oradea fiind metropola judeţului Bihor, centrul economic, social, cultural, administrativ şi religios al judeţului şi, prin urmare, şi locul mult mai potrivit pentru o astfel de şcoală. În plus, în Oradea este aşezat şi Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, sub oblăduirea căreia şi funcţionează acest profil. Tot aici funcţionează şi Universitatea din Oradea, unde după absolvirea studiilor liceale, elevii noştri pot să-şi continue studiile, la nivel universitar.

Pe de altă parte municipiul Oradea este o zonă multietnică şi pluriconfesională, iar majoritatea celorlalte culte, minoritare de altfel, aveau deja de mulţi ani şcoli teologice de sine stătătoare şi doar Biserica Ortodoxă nu avea o astfel de şcoală.

Având în vedere toate aceste aspecte, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei (pe atunci Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei Bihorului şi Sălajului), îndată după venirea la cârma ei, în calitate de episcop, a Preasfinţitului Părinte Sofronie Drincec, conştientizând necesitatea imperioasă a existenţei unei şcoli ortodoxe în oraş, şcoală cerută de altfel cu insistenţă de comunitatea locală ortodoxă, a făcut demersurile necesare pentru înfiinţarea ei.

Astfel, prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.2113 din 17.09.2007, a luat fiinţă Liceul Teologic Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, care a funcţionat, în perioada 2007-2010, cu clase la filiera vocaţională, profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă.

Şcoala are dublă subordonare, funcţionând sub coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor şi a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, iar patronul spiritual este Episcopul Roman Ciorogariu, primul episcop al Oradiei, personalitate emblematică a Bisericii noastre, dar şi a neamului românesc.

Începând cu anul şcolar 2010-2011 prin fuzionarea  (prin absorbţie) cu Şcoala cu clasele I-VIII Andrei Mureşanu”, a devenit o unitate şcolară de dimensiune medie, funcţionând cu 29 de clase, 14 clase la ciclul primar, 11 clase la ciclul gimnazial şi 4 clase la nivel liceal.

Din anul şcolar 2012-2013 clasele de nivel liceal funcţionează în spaţiul de pe strada Republicii nr. 48, acolo unde a funcţionat până în 1941 Academia Teologică din Oradea.

 Pentru anul şcolar 2012-2013, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Oradea a devenit structură a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”,  pentru ca începând cu 1 septembrie 2013 să fuzioneze prin absorbţie cu Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea.

Din anul şcolar 2013-2014 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23 Oradea, situată în proximitatea liceului, pe strada Republicii, nr. 41, a devenit structură a unităţii noastre. Tot din acest an, liceul şi-a extins oferta de şcolarizare la nivel liceal cu o clasă la filiera teoretică, profil real, specializarea Ştiinţe ale naturii.

Astfel, din anul şcolar 2013-2014, liceul funcţionează cu 31 de formaţiuni de studiu, totalizând un număr de 720 de preşcolari şi elevi.

Începând cu anul școlar 2020-2021, oferta educațională a școlii, pentru nivelul liceal, a fost extinsă cu specializarea filologie, profil umanist, filiera teoretică, iar numărul total de elevi înmatriculați a depășit 900.