Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Început de an şcolar

la Liceul Ortodox

“Episcop Roman Ciorogariu”

Având binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” şi-a deschis pentru al cincilea an consecutiv porţile pentru noul an şcolar.

Pentru anul școlar 2012-2013, festivitatea de deschidere din 17 septembrie, a fost una specială, desfăşurându-se în cele două locaţii ale şcolii.

Astfel, de la ora 9:00, a avut loc festivitatea de deschidere pentru ciclul primar şi gimnazial, în locaţia de pe strada Aluminei, nr. 88, unde întreg Liceul Ortodox, a funcționat timp de patru ani.

Festivitatea, desfășurată în curtea școlii, a debutat prin oficierea slujbei Te-Deum-ului, urmată de intonarea imnului național.       

Pe lângă membrii corpului didactic și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bihor, la eveniment a participat Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care le-a adresat elevilor un cuvânt de binecuvântare și urări de succes în noul an școlar: „Mă uit la voi, și privindu-vă cât sunteți de drăgălași și de frumoși, mi-am închipuit că așa trebuie să fie și lumea îngerașilor, și cred că voi sunteți deopotrivă și îngerași. Noi, cei mai mari, vă vedem ca pe niște prinți și prințese din cărțile de povești, amintindu-ne că am fost și noi cândva ca și voi.

Eu vă doresc tuturor să aveți un an frumos, cu rezultate bune la învățătură, să nu uitați să vă și jucați pentru că sunteți la vârsta copilăriei și e bine să vă jucați, să citiți povești acum, ca să nu regretați mai târziu că nu v-ați jucat destul atunci când a trebuit.

Să ascultați de profesorii voștri, ca să faceți bucurie părinților și să știți că în această școală aveți toți datoria să vă simțiți ca într-o familie. Cei mari să-i ajutați și să-i prețuiți pe cei mici, să-i ocrotiți, iar voi, cei mici să vedeți tot ce e bun la cei mai mari. Să încercați să faceți numai fapte bune, cât mai puține prostioare, și să vă gândiți că atunci când mergeți acasă, părinții așteaptă să vadă cum ați venit, ce note sau calificative ați primit.

De aceea, vă pun la inimă îndemnul să fiți ochi și urechi, ca să auziți ce vor dascălii voștri să vă învețe, ca să faceți bucurie părinților voștri. Chemând binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți, vă asigur că Hristos vă iubește tare de tot, și se bucură că voi sunteți elevi într-o școală a Bisericii. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.”

Pentru ciclul primar de învățământ, noutatea din acest an școlar a constituit-o clasa pregătitoare, elevii din această clasă impresionând prin candoarea și puritatea lor sufletească, împletite cu dorința  ludică și cu curiozitatea de a învăța și de a cunoaște tot ce e nou.

Fiind o școală a Bisericii și întrucât în locația de pe strada Aluminei a funcționat întreg Liceul Ortodox, timp de patru ani, elevii din ciclurile primar, respectiv gimnazial, se bucură de posibiliatea de a participa în fiecare zi de vineri, precum și cu alte ocazii, la Sfânta Liturghie, săvârșită de părinții profesori în Paraclisul cu hramul „Sfântul Sfințit Mucenic și Apostol Iacov, ruda Domnului”, Paraclis aflat în incinta școlii.

După încheierea festivității, elevii împreună cu învățătorii și diriginții lor, s-au îndreptat spre sălile de clasă, pentru desfășurarea primei ore de diriginție, nu înainte ca bobocii din clasa pregătitoare și din clasa întâi să treacă prin tradiționalul tunel de flori, cântând „Școlărei și școlărițe”, în aplauzele profesorilor și ale părinților.

De la ora 10:30, în locaţia de pe strada Republicii, nr. 48, a avut loc festivitatea de deschidere a anului școlar pentru ciclul liceal.

    Pentru ciclul liceal şi mai cu seama pentru cel cu profil teologic, festivitatea  a fost una  deosebită, deoarece elevii teologi, s-au întors în locaţia vechii Academii Teologice din Oradea, care a fost închisă, iar clădirea confiscată de regimul comunist, în urmă cu peste 60  de ani.

    Deschiderea vechii  Academii Teologice a fost inaugurată la 16 octombrie 1923, respectiv la exact trei ani de când Roman Ciorogariu fusese ales episcop al Oradiei. Cea mai mare problemă a Academiei a reprezentat-o lipsa unui local propriu pentru susţinerea cursurilor şi cazarea studenţilor. Imobilul Academiei Teologice situat în Oradea, B-dul Republicii nr. 48, a fost donat de înaltul Guvern în anul 1924 pentru Episcopia Oradiei, având o valoare de 5000 000 lei, iar apoi intabulat special pentru funcţionarea Academiei Teologice Ortodoxe Române  din Oradea.

Din scurta cuvântare ţinută de către Episcopul Roman Ciorogariu reiese semnificaţia înfiinţării Academiei Teologice din Oradea: „Ziua de azi este zi istorică, pentru că azi se deschide şcoala teologică a Episcopiei reînviate deodată cu reînvierea neamului românesc, ca să fie aici la graniţă un focar de cultură, apărător de ţară şi susţinător al dreptei credinţe strămoşeşti”, aici în „această Biharie care a avut întotdeauna un suflet curat creştinesc şi românesc”.

La rândul său, primul rector al Academiei, dr. Andrei Magieru afirma: „Cea dintâi şcoală teologică după înfăptuirea idealului naţional, se deschide azi în Oradea Mare. Dovadă că aici se resimte mai tare lipsa ei, căci nu ajunge să sporim producţiunea solului, să sporim armata, să dezvoltăm comerţul şi industria. Fericirea ţării reclamă ceva: şcoli teologice bune, cari să crească îndrumătorii sufleteşti ai poporului, după cerinţele vremii”.

În acest context, Roman Ciorogariu întreprinde toate eforturile pentru înfiinţarea unei Academii Teologice la Oradea, şcoală teologică ce avea să-şi deschidă porţile începând cu anul universitar 1923-1924. Absolvenţii acesteia - cu durata de şcolarizare de patru ani - primeau la terminarea studiilor un absolutoriu, echivalentul unei diplome de licenţă. Programa analitică era după modelul celei de la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Cernăuţi, unde fuseseră formaţi o bună parte dintre profesorii care activau la Oradea. Pentru a conferi un învăţământ de calitate, bazat pe competenţă şi eficienţă, Roman Ciorogariu se va îngriji de asigurarea unor cadre de o probitate morală şi de o pregătire profesională de excepţie. Între profesorii cu adevărat remarcabili pe care i-a avut Academia Teologică de la Oradea, în cei 25 de ani de activitate, menţionăm: Andrei Magieru, primul rector (1923-1936) şi arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, cu titlul „Crişanul”, în perioada 1926-1935, devenit apoi episcop al Aradului, Pr. Ştefan Munteanu, Vasile Lăzărescu – viitor episcop al Caransebeşului şi mitropolit la Timişoara, Zaharia Moga, Isidor Todoran, Dumitru Belu, Nicolae Firu, Ştefan Lupşa, Eugen Speranţia, Șofron Vlad, Cornel Givulescu, Arhid. Teodor Savu, cel care alături de alţi profesori, avea să reaprindă candela învăţământului teologic bihorean, prin înfiinţarea în 1991 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă la Oradea.

Cursurile Academiei s-au deschis în vechea reşedinţă episcopală pentru început, mai târziu în sediul Academiei de Drept din aceeaşi stradă, iar mai apoi, Statul a donat Episcopiei intravilanul cu trei clădiri din strada principală a oraşului, azi strada Republicii.

Din nefericire, al doilea Război Mondial, dar şi ocupaţia horthystă, au făcut ca Academia să îşi mute sediul, în anul 1941, la Timişoara, în teritoriul neocupat, unde a funcţionat până după război, în 1948, când, noua stăpânire comunistă, atee a dispus desfiinţarea acestui aşezământ de înaltă ţinută academică.

După 89 de ani de la deschiderea cursurilor vechii Academii Teologice din Oradea, pe 17 septembrie 2012, s-au redeschis cursurile pentru o altă școală teologică, de învățământ preuniversitar: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu". 

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2012-2013, a debutat prin săvârşirea slujbei de Te-Deum pentru începutul anului şcolar, în Paraclisul cu hramul „Sfântul Niceta de Remesiana”, al Liceului, Paraclis refăcut pe locul vechiului Paraclis al Academiei Teologice.

Ceremonia a continuat în curte, unde s-a intonat imnul naţional, după care Părintele Director Radu Rus a deschis şirul cuvântărilor şi a discursurilor. Preacucernicia sa, a ţinut să evidenţieze pentru elevi „Importanţa studiului şi a învăţăturii, a cunoaşterii tainelor lumii acesteia, a adevărului şi a înţelepciunii, ca prin deschidere şi receptivitate să vă însuşiţi cât mai mult din ceea ce învăţaţi în şcoală, ca să creşteţi frumoşi şi înţelepţi, ca să păşiţi din treaptă în treaptă, spre succes în viaţă”.

Din partea ISJ Bihor, domnul Inspector Şcolar Adjunct, prof. Nicolae Avram, a transmis mesajul şi urările de bine, profesorilor şi elevilor în noul an şcolar.

Din partea Municipalităţii, domnul Vice-Primar Ovidiu Mureşan, în calitate de absolvent al Liceului Industrial, Nr.2, care şi-a avut sediul odinioară în această clădire, a ţinut să-şi arate toată disponibilitatea în ceea ce priveşte îmbunătăţirea bazei materiale și educaționale a şcolii.

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a marcat acest moment, subliniind strădaniile primului Episcop al reînfiinţatei Eparhii a Oradiei, Roman Ciorogariu, de a înfiinţa o şcoală teologică în Oradea Mare. Preasfinţia Sa a subliniat că tot ceea ce se face cu binecuvântare, dăinuie, şi primește o mare încărcătură istorică „Pentru noi, slujitorii Bisericii, este un moment istoric, pentru că noi ne întoarcem într-o școală, care ne-a fost furată de autoritățile fără Dumnezeu, de stăpânirea ateistă, care a fost peste țara noastră după cel de al doilea Război Mondial, până la revoluția din decembrie 1989. Acum, în condiții de libertate, Biserica se întoarce acasă, într-o școală a ei.

De aceea vom avea multă răbdare, îndelungă răbdare, ca școala aceasta să revină la performanțele de odinioară și vom face tot ce ne stă în putință ca valorile care au fost cultivate în această școală cu multă abnegație să fie continuate.

Pentru aceasta, pe lângă răbdare, trebuie mult efort și sacrificiu din partea voastră, a elevilor în special. De aceea, nu lăsați nimic să vă intineze. Nu lăsați ca valorile noastre să fie îngropate de tumultul vieții acesteia în care trăim. Încercați să vă cultivați darurile pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia, pentru că veți avea mult folos în viaţă din aceasta. Tinereţea este și anotimpul marilor experienţe spirituale. Nu le întoarceţi spatele, pentru că veţi avea mult folos sufletesc din aceste experienţe, mai ales dacă le împliniți la această vârstă a tinereţii.

Cred că rugăciunile care se vor face aici, slujbele din Paraclisul, unde ne-am rugat deja, vor aduce multă pace și totodată duhul înțelepciunii, vă vor ajuta cu siguranță să învățați mai bine, să fiți mai receptivi la lumea cărții. Rostul școlii este să ofere educație și cultură, știință și lumină, lumina cunoașterii. Pentru toate acestea e nevoie de efort. Trebuie să învățați ca să ajungeți departe.

Noi am venit astăzi aici pentru a vă arăta că nu sunteți singuri. Veți fi susținuți în continuare de noi, cu rugăciunile noastre. Rugăciunea mănăstirii, dar și rugăciunea întregii Biserici, vă va susține spiritual, moral și educațional.

Vă așteaptă prin urmare un an școlar nou, pe care vi-l dorim plin de împliniri, de pace, mângâiere duhovnicească, mult spor și succes la examenele pe care le veți susține. Sfânta Treime, Dumnezeul nostru, să vă binecuvinteze, și vă asigurăm pe toți de sprijinul și rugăciunea Bisericii.”

Alături de Preasfinţitul Sofronie şi de conducerea şcolii, la eveniment au participat, pr. prof. Florin Negruţiu, Inspector școlar pentru Religie, pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan, Decanul Facultăţii de Teologie „Episcop Dr. Vasile Coman”, din Oradea, Precucernicul Părinte Dorel Rusu, Protopopul Oradiei, Preacuviosul Părinte Mihail Tărău, Exarh eparhial şi Stareţ al Mănăstiri Izbuc, Preacuvioşii şi Preacucernicii Părinţi Consilieri de la Centrul Eparhial, Preacuvioasele Maici Stareţe de la Mănăstirile Sfânta Cruce şi Buna-Vestire, din Oradea, Preacucernicii Părinţi Capelani ai Instiuţiilor de Stat, din Oradea, precum şi alţi Preacucernici Părinţi și invitați.

După festivitatea de deschidere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a vizitat sălile de clasă şi a stat de vorbă cu profesorii, elevii şi părinţii, binecuvântându-i şi urându-le succes în noul an şcolar.

Pentru al treilea an consecutiv, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” se bucură de extinderea nivelurilor de şcolarizare de la ciclul primar şi gimnazial, la cel superior, liceal, având şi alte specializări, pe lângă profilul vocaţional, teologic.

Amintim că Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" din Oradea, a luat fiinţă la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în toamna anului 2007 prin desprinderea a două clase de profil teologic din cadrul Liceului Pedagogic din Oradea, sub conducerea Preacucernicului Părinte Director Radu Rus.

În acelaşi an Preasfinţitul Sofronie a făcut demersurile necesare pentru retrocedarea clădirii vechii Academii Teologice din Oradea, confiscată de regimul comunist, demersuri care în acest an au fost încununate prin începerea cursurilor anului şcolar pentru elevii teologi, în locaţia cuvenită.

Menţionăm că din acest an şcolar Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Oradea a devenit structură a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”.

În prezent, Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" din Oradea se bucură de o conducere tricefală, formată din: pr. prof. Radu Valer Rus- director general, prof. ing. Dorina Săcăcian- director adjunct şi prof. Adriana Oprea- director adjunct.

Liceul Ortodox, fiind o şcoală sub patronajul Bisericii are misiunea de a forma caractere morale. De aceea rugăciunea şi viaţa duhovnicească sunt completate într-un spaţiu liturgic adecvat de manifestare, în Paraclisul şcolii, unde elevii participă zilnic, formându-şi deprinderi practice de trăire morală şi spirituală.

<<click pe imaginea de mai sus pt. a vizualiza mai multe fotografii>>