Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Înscrierea

în învăţământul primar 2023

 

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

Realizează înscrieri pentru clasa pregătitoare, învăţământ tradiţional—3 clase

 

1. Descrierea unităţii de învăţământ:

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” este o unitate de învăţământ de stat care îşi desfăşoară activitatea sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. Procesul de învăţământ se desfăşoară în cele două locaţii ale şcolii: str. Aluminei, nr. 88 şi str. Republicii, nr. 48.

             Actualmente în locaţia din strada Aluminei, nr. 88, îşi desfăşoară activitatea 13 clase de învăţământ primar (CP - IV) şi 10 clase de învăţământ gimnazial (V-VIII).

             În locaţia de pe strada Republicii, nr. 48, funcţionează clasele de ciclu liceal.

             Pentru anul şcolar 2023-2024 ne-am propus realizarea a trei clase pregătitoare de învăţământ primar tradițional.

 

Plan de şcolarizare 2023-2024:

Învăţământ tradiţional - 3 clase pregătitoare—75 de locuri

             În cadrul şcolii noastre funcţionează programul Şcoală după şcoală, axat pe activităţi recreative, educaţie remedială, educaţie pentru sprijinirea performanţei şcolare şi pe programe de sprijin pentru efectuarea temelor.

             Le oferim copiilor o educaţie de calitate, în care se împleteşte armonios  pregătirea intelectuală şi deprinderea aptitudinilor practice cu formarea caracterului din perspectiva valorilor morale autentice.

 

Oferta şcolii noastre se distinge prin:

Program prelungit şi posibilitatea servirii mesei în sistem catering;

Cadre didactice cu experienţă şi pregătire profesională de calitate;

Asigurarea unui climat de siguranță, prietenie și moralitate;

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele numere de telefon:

0359.410.595

0742.137.385

 

 

2. Circumscripţia şcolară:

Înscriem copii din orice zonă a oraşului

 

În cazul solicitării de înscriere în clasa pregătitoare a unui număr de copii mai mare decât numărul de locuri aprobat prin Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2023-2024, se va face departajarea ţinând cont de:

 

A. Criteriile generale impuse de Metodologie:

  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

  b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;

  c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

  d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitate.

 

B. Criteriile specifice, stabilite de școală, care acordă prioritate pentru:

1. Copiii ai căror părinţi au domiciliul în apropierea şcolii;

Dovezi (copie CI părinți);

2. Copiii ai căror bunici au domiciliul în apropierea şcolii;

Dovezi (copie CI bunici);

3. Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în proximitatea şcolii;

Dovezi (adeverință emisă de angajator - părinți);

4. Copiii care au frecventat grădiniţa din subordinea şcolii.

 

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024:

 

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar aprobată prin OMEC 3445/17.03.2022

Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

 

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE—2023

 

Programul de lucru al Comisiei de înscriere:

Înscrierea copiilor se face în perioada 03 — 18 mai 2023 în locația de pe strada Aluminei nr. 88, după următorul program:

Luni – Joi: 8-18

Vineri: 8-17

 

Telefon programare înscriere: 0359.410595

 

4. Informaţii pentru părinţi:

Informaţii pentru părinţi oferite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE