Text Box: Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea

Înscrierea

în învăţământul primar 2024

 

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

Realizează înscrieri pentru clasa pregătitoare, învăţământ tradiţional—4 clase

 

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 

1. Descrierea unităţii de învăţământ:

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” este o unitate de învăţământ de stat care îşi desfăşoară activitatea sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. Procesul de învăţământ se desfăşoară în cele două locaţii ale şcolii: str. Aluminei, nr. 88 şi str. Republicii, nr. 48.

             Actualmente în locaţia din strada Aluminei, nr. 88, îşi desfăşoară activitatea 15 clase de învăţământ primar (CP - IV) şi 11 clase de învăţământ gimnazial (V-VIII).

             În locaţia de pe strada Republicii, nr. 48, funcţionează clasele de ciclu liceal.

             Pentru anul şcolar 2024-2025 ne-am propus realizarea a patru clase pregătitoare de învăţământ primar tradițional.

 

Plan de şcolarizare 2024-2025:

Învăţământ tradiţional - 4 clase pregătitoare—88 de locuri

             În cadrul şcolii noastre funcţionează programul Şcoală după şcoală, axat pe activităţi recreative, educaţie remedială, educaţie pentru sprijinirea performanţei şcolare şi pe programe de sprijin pentru efectuarea temelor.

             Le oferim copiilor o educaţie de calitate, în care se împleteşte armonios  pregătirea intelectuală şi deprinderea aptitudinilor practice cu formarea caracterului din perspectiva valorilor morale autentice.

 

Oferta şcolii noastre se distinge prin:

Program prelungit şi posibilitatea servirii mesei în sistem catering;

Cadre didactice cu experienţă şi pregătire profesională de calitate;

Asigurarea unui climat de siguranță, prietenie și moralitate;

 

În cazul solicitării de înscriere în clasa pregătitoare a unui număr de copii mai mare decât numărul de locuri aprobat prin Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2024-2025, se va face departajarea ţinând cont de:

 

A. Criteriile generale impuse de Metodologie:

  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

  b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;

  c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

  d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitate.

 

B. Criteriile specifice, stabilite de școală, care acordă prioritate pentru:

1. Copiii ai căror părinţi au domiciliul în apropierea şcolii;

Dovezi (copie CI părinți);

2. Copiii ai căror bunici au domiciliul în apropierea şcolii;

Dovezi (copie CI bunici);

3. Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în proximitatea şcolii;

Dovezi (adeverință emisă de angajator - părinți);

4. Copiii care au frecventat grădiniţa din subordinea şcolii.

 

 

2. Circumscripţia şcolară:

Înscriem copii din orice zonă a oraşului și din localitățile limitrofe!

 

Programul de lucru al Comisiei de înscriere:

Înscrierea copiilor se face în perioada 11 aprilie — 14 mai 2024 în locația de pe strada Aluminei nr. 88, după următorul program:

Luni – Joi: 8-18

Vineri: 8-17

 

Telefon programare înscriere: 0359.410595

 

3. Informaţii pentru părinţi:

Lista documentelor necesare pentru înscrierea în învățământul primar

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar (include și calendarul înscrierii în învățământul primar)

Fotografii ale spațiilor de învățământ în care funcționează clasele pregătitoare

Procedura operațională privind constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare

Informaţii pentru părinţi oferite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele numere de telefon:

0359.410.595

0742.137.385